تمامی مطالب موجود در این سامانه از وب سایت های دیگر و بدون دخالت انسانی جمع آوری شده , لذا تمام مسئولیت آنها بر عهده وب سایت منبع میباشد. مطالب مغایر با قوانین جمهوری اسلامی ایران را از طریق بخش تماس با ما به ما اعلام کنید.


ورود به کانال تلگرام


آشنایی باSQL  

 آشنایی باSQL
 
1. SQLمخفف عبارتstructured Query Language(زبان جستجویی ساخت یافته )است 
و به کاربر امکان اتصال ودسترسی  به اطلاعات موجود دریک پایگاه داده را می دهد. 
2.برای  یک پایگاه داده عمل جستجو  وگزینش اطلاعات را انجام دهد و همچنین  اطلاعات 
 ذخیره شده درپایگاه داده را بازیابی،حذف،بازیابی،ذخیره  اضافه یا به روز رسانی کند. 
3.زبانSQL یک استاندار بین الملی است . 
 
Table 
جدول ها مهم ترین عناصر پایگاه داده هستند که برای ذخیره ونگهداری سازمان یافته  
اطلا

ادامه مطلب  

آپلود عکس در mysql  

 آپلود عکس در mysql
 
Source Code < ?php // Connect to database $errmsg = ""; if (! @mysql_connect("localhost","trainee","abc123")) { $errmsg = "Cannot connect to database";         } @mysql_select_db("wellho"); // First run ONLY - need to create table by uncommenting this // Or with silent @ we can let it fail every sunsequent time ;-) $q = < html> < title>Upload an image to a database < body bgcolor=white>
Here's the latest picture
< font color=red> < center> < b> < hr> < h2>Please upload a new picture and title < form enctype=multipart/form-data method=post> < input type=hidden name=MAX_FILE_SIZE value=150000> < input type=hidden name=completed value=1> Please choose an image to upload: Please enter the title of that picture: then: < a href=pic_alog.php4>Link - vi

ادامه مطلب  

آپلود عکس در mysql  

 آپلود عکس در mysql
 
Source Code < ?php // Connect to database $errmsg = ""; if (! @mysql_connect("localhost","trainee","abc123")) { $errmsg = "Cannot connect to database";         } @mysql_select_db("wellho"); // First run ONLY - need to create table by uncommenting this // Or with silent @ we can let it fail every sunsequent time ;-) $q = < html> < title>Upload an image to a database < body bgcolor=white>
Here's the latest picture
< font color=red> < center> < b> < hr> < h2>Please upload a new picture and title < form enctype=multipart/form-data method=post> < input type=hidden name=MAX_FILE_SIZE value=150000> < input type=hidden name=completed value=1> Please choose an image to upload: Please enter the title of that picture: then: < a href=pic_alog.php4>Link - vi

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1