تمامی مطالب موجود در این سامانه از وب سایت های دیگر و بدون دخالت انسانی جمع آوری شده , لذا تمام مسئولیت آنها بر عهده وب سایت منبع میباشد. مطالب مغایر با قوانین جمهوری اسلامی ایران را از طریق بخش تماس با ما به ما اعلام کنید.


ورود به کانال تلگرام


خشونت نتیجه تبعیض و ناکامی  

مزدک دانشور : در مکتب جامعه شناسی انتقادی که من هم خود را متعلق به آن می دانم ، خشونت را بر دو نوع تقسیم می کنند: خشونت عامدانه و دیگری ساختاری. عملی که منجر به وارد آمدن آسیب به بدن و روان یک نفر باشد خشونت عامدانه است. کسی به کسی چاقو زده یا تعرضی کرده است یا به صورت کلامی او را رنجانده باشد... اما خشونت ساختاری به سادگی خشونت عامدانه به چشم ما نمی آید و از چشم ما پنهان می ماند.

ادامه مطلب  

منشاء رفتارهای خشونت آمیز در افراد چیست؟  

 
یک جامعه شناس با تحلیل علل رفتارهاي خشونت آمیز، توجه به کاهش خشونت در جامعه را ضامن ارتقاي امنیت در جوامع دانست.
 
مرجان انصاری در گفت‌وگو با ايسنا، در خصوص وجود رفتارهاي خشونت آمیز به عنوان عوامل مهم براي از میان بردن امنیت و آسايش در جامعه اظهار کرد: وجود رفتارهاي خشونت آمیز در افراد، موضوعی شخصی نیست که به دیگر آحاد جامعه ارتباطی نداشته باشد چرا که قربانیان رفتارهاي خشونت آمیز گاهی افراد بی گناه و اطرافیان هستند.
 
اين جامعه شناس تصری

ادامه مطلب  

منشاء رفتارهای خشونت آمیز در افراد چیست؟  

 
یک جامعه شناس با تحلیل علل رفتارهاي خشونت آمیز، توجه به کاهش خشونت در جامعه را ضامن ارتقاي امنیت در جوامع دانست.
 
مرجان انصاری در گفت‌وگو با ايسنا، در خصوص وجود رفتارهاي خشونت آمیز به عنوان عوامل مهم براي از میان بردن امنیت و آسايش در جامعه اظهار کرد: وجود رفتارهاي خشونت آمیز در افراد، موضوعی شخصی نیست که به دیگر آحاد جامعه ارتباطی نداشته باشد چرا که قربانیان رفتارهاي خشونت آمیز گاهی افراد بی گناه و اطرافیان هستند.
 
اين جامعه شناس تصری

ادامه مطلب  

ما کجا؟؟خشونت کجا؟؟  

خشونت رو خیلی از ما ها ((یاد میگیریم)) ...باور ندارید ..خب بیايد کم یبیشتر درین باره بگیم..
امروزه ما آدم ها در ارتباط با جهان  و بخصوص دیگر انسان ها در محیط پیرامون خود هستیم.و بايد قبول داشت که هرکدام از ما به نحوی ازکلیت جامعه یا انسان هاي خاصی تاثیر میپذیریم..
به عنوان مثال کودکی که تازه به رشد عقلی رسیده و خب میشود گفت گرچه هنوز دهانش بوی شیر میدهد اما دست چپ و راستش را میتواند تشخیص دهد به جامعه و جهان جدیدی غیر از خانه و  انسان هاي جدیدی غیر ا

ادامه مطلب  

واگویه تلواسه(12)  

در جامعه اي که حکومت با استفاده از ابزارهاي قانونی و غیر قانونی اقدام به تجاوز به حریم خصوصی افراد می کند. با اعمال اين شیوه تجاوز گری و ترویج خشونت به جاي ايجاد تفاهم و مهر ورزی، بذر خشونت، پرخاشگری و رفتارهاي مغاير با روح انسانی و اجتماعی را کاشته و رواج می دهد. به تدریج مردمان وبه ویژه نوجوانان وجوانان با اين هنجار و رفتارها خو گرفته و به تأسی از حکومت در جهت اشاعه آن گام برمی دارند.
هنگامی که حاکمیت برخود واجب می شمارد که بر زندگی مردم و اح

ادامه مطلب  

چــرا نوجوانان دچار خشونت می شوند؟؟؟؟  

نوجوانان خشونت گرا معمولاٌ قدرت کنترل رفتار خود را ندارند و ، رسوم و اخلاقیات جامعه اي را که در آن زندگی می کنند ، زیر پا می گذارند .
تحقیقات نشان می دهد که پسران بیش از دختران در رفتارهاي خشونت آمیز و پرخاشگرانه خود از نیروی بدنی استفاده می کنند . اما دختران بیشتر متوسل به جدال هاي لفظی می شوند .
اين گونه افراد معمولاً در میان گروه به عنوان افرادی گستاخ ، بی تربیت و بی رحم نسبت به اطرافیان و همسالان ، شناخته می شوند .
حال به نظر شما علت اين رفت

ادامه مطلب  

چــرا نوجوانان دچار خشونت می شوند؟؟؟؟  

نوجوانان خشونت گرا معمولاٌ قدرت کنترل رفتار خود را ندارند و ، رسوم و اخلاقیات جامعه اي را که در آن زندگی می کنند ، زیر پا می گذارند .
تحقیقات نشان می دهد که پسران بیش از دختران در رفتارهاي خشونت آمیز و پرخاشگرانه خود از نیروی بدنی استفاده می کنند . اما دختران بیشتر متوسل به جدال هاي لفظی می شوند .
اين گونه افراد معمولاً در میان گروه به عنوان افرادی گستاخ ، بی تربیت و بی رحم نسبت به اطرافیان و همسالان ، شناخته می شوند .
حال به نظر شما علت اين رفت

ادامه مطلب  

آسیب ها و پیامدهای منفی شبکه های ماهواره ای بر خانواده ها  

ابتدا چنین به نظر می آمد که پیشرفت رسانه هاي ماهواره اي، پدیده اي کاملا مطلوب و عاری از خطاست و براي تحقق دهکده جهانی، لازم و ضروری است. گرچه ماهواره و تکنولوژی هاي جدید ارتباطی، سهم به سزايی در پیشرفت علم و رفاه انسانی دارند اما در تجربه کوتاه و چندین ساله معلوم شده است داراي برخی آسیب ها و پیامدهاي منفی نیز هست. با شناخت به موقع اين آسیب ها، می توان زمینه را براي بهره برداری هر چه بهتر از اين تکنولوژی، آماده ساخت. بنابراين در اين مقاله بر آن

ادامه مطلب  

آسیب ها و پیامدهای منفی شبکه های ماهواره ای بر خانواده ها  

ابتدا چنین به نظر می آمد که پیشرفت رسانه هاي ماهواره اي، پدیده اي کاملا مطلوب و عاری از خطاست و براي تحقق دهکده جهانی، لازم و ضروری است. گرچه ماهواره و تکنولوژی هاي جدید ارتباطی، سهم به سزايی در پیشرفت علم و رفاه انسانی دارند اما در تجربه کوتاه و چندین ساله معلوم شده است داراي برخی آسیب ها و پیامدهاي منفی نیز هست. با شناخت به موقع اين آسیب ها، می توان زمینه را براي بهره برداری هر چه بهتر از اين تکنولوژی، آماده ساخت. بنابراين در اين مقاله بر آن

ادامه مطلب  

خشونت  

 
دلايل رواج خشم و خشونت در جامعه چیست؟ خشونت کجاست؟ برخی می‌گویند اگر رفاه داشته باشیم خشونت از بین می‌رود؛ آیا واقعا اين طور است؟ آیا خشونت با احساس امنیت و نیز با نبود فضاي گفتمان ارتباطی دارد؟ آیا مشکل ساختاری در جامعه داریم که اين گونه به همدیگر با خشونت رفتار می‌کنیم؟ هنگامی که فردی عصبانی می شود خیلی ها آن را به دلايل فردی و روانشناختی نسبت می دهند درصورتی که اين پرخاشگری می تواند دلايل زیادی از جمله دلايل اجتماعی، اقتصادی ، فرهنگ

ادامه مطلب  

خشونت  

 
دلايل رواج خشم و خشونت در جامعه چیست؟ خشونت کجاست؟ برخی می‌گویند اگر رفاه داشته باشیم خشونت از بین می‌رود؛ آیا واقعا اين طور است؟ آیا خشونت با احساس امنیت و نیز با نبود فضاي گفتمان ارتباطی دارد؟ آیا مشکل ساختاری در جامعه داریم که اين گونه به همدیگر با خشونت رفتار می‌کنیم؟ هنگامی که فردی عصبانی می شود خیلی ها آن را به دلايل فردی و روانشناختی نسبت می دهند درصورتی که اين پرخاشگری می تواند دلايل زیادی از جمله دلايل اجتماعی، اقتصادی ، فرهنگ

ادامه مطلب  

تاثیر رسانه ها بر افزایش خشم و خشونت در جامعه..  

تأثیر رسانه هاي گروهی : روانشناسان اجتماعی حول محور تأثیرات مشاهده صحنه هاي خشونت بار تلویزیونی در بروز جرم و خشونت تأكید دارند.
ژان كازنو : بطور قطع بايد گفت كه نمايش صحنه هاي خشن به  انجام عمل خشن می انجامد و تكنیكهاي خشونت را می آموزد.
شماری از کارشناسان نیز، همانند پروفسور راول هیوزمان، استاد دانشگاه میشیگان، بر اين باورند که: «مشاهده ی خشونت در رسانه، سبب افزايش پرخاشگری در کودک  می شود وبر زندگی آن ها در بزرگسالی تاثیر می گذارد».
گروه

ادامه مطلب  

تاثیر رسانه ها بر افزایش خشم و خشونت در جامعه..  

تأثیر رسانه هاي گروهی : روانشناسان اجتماعی حول محور تأثیرات مشاهده صحنه هاي خشونت بار تلویزیونی در بروز جرم و خشونت تأكید دارند.
ژان كازنو : بطور قطع بايد گفت كه نمايش صحنه هاي خشن به  انجام عمل خشن می انجامد و تكنیكهاي خشونت را می آموزد.
شماری از کارشناسان نیز، همانند پروفسور راول هیوزمان، استاد دانشگاه میشیگان، بر اين باورند که: «مشاهده ی خشونت در رسانه، سبب افزايش پرخاشگری در کودک  می شود وبر زندگی آن ها در بزرگسالی تاثیر می گذارد».
گروه

ادامه مطلب  

راه های جلوگیری از خشونت کدام هستند ؟  

شیرعلی خرامین در خصوص افزايش خشونت در بین دانش‌آموزان افزود: در دنیا گفته می‌شود که مهم‌ترین عامل خشونت آموزش است و محیط خشونت را به افراد یاد می‌دهد، بنابراين مهم‌ترین عامل ترویج خشونت تلویزیون است با فیلم‌هاي خشونت‌آمیزی که پخش می‌کند ولی گاهی با استفاده از همین رسانه ی پر مخاطب می توان والدین بسیاری را درباره ی تربیت کودکان آگاهی داد و آنها را از تنبیه بدنی دور کرد.
وی اظهار کرد: یکی دیگر از مهم‌ترین علل خشونت ناکامی است یعنی وقتی

ادامه مطلب  

خلاقیت؛ عنصر گمشده در مدارس  

امروزه عموم کارشناسان و صاحب‌نظران علوم مختلف و دانشمندان، ارزش و اهمیت “خلاقیت”‌را براي فرد و جامعه شناخته‌اند و بر آن تاکید می‌کنند زیرا همگی به اين واقعیت واقف شده‌اند و معتقدند که علم و هنر در تکنولوژی مدیون و محصول فرآیند خلاقیت آدمی هستند. اما با اين وجود اهمیت خلاقیت در جامعه مخصوصاً در مدارس و نظام تعلیم و تربیت ناشناخته است و اين عدم شناخت می‌تواند به دلايل زیر بستگی داشته باشد:

ادامه مطلب  

دلبستگی سیصد و چهل و ششم  

 رابطه میان دولت و جامعه به عنوان موضوع اصلی جامعه شناسی سیاسی یکی از مهمترین و شايد بتوان گفت مهمترین موضوع نظریه پردازی سیاسی و اجتماعی در طی قرون اخیر بوده است. تأمل درباره اين رابطه با تکوین دولت مدرن آغاز گردید. پیدايش ساخت دولت مدرن در همه جا محصول حل منازعه میان شهریاران و قدرتهاي محلی، گسترش روابط اقتصاد بازاری و پايان یافتن نزاع میان دولت و مذهب به سود شهریاران بود. دولت مدرن کم و بیش در همه جا نخست در هیئت دولت مطلقه پدیدار شد و چنی

ادامه مطلب  

اثر عرضه امکانات آموزشی بر تقاضای اجتماعی:  

کمیّت و کیفیت امکانات موجود و تنوع آن از یکسو، و نحوه ی پذیرش و گزینش دانش آموزان در مقاطع بالاتر از سوی دیگر، می تواند آثار مهمی در تقاضاي اجتماعی براي آموزش داشته باشد.
رشد اقتصادی هر کشور در گرو نیروی انسانی تحصیل کرده و موجودی سرمايه انسانی آن جامعه است.بنابراين امکانات آموزشی هر جامعه با توجه به میزان تقاضاي اجتماعی آن توسعه می یابد.

ادامه مطلب  

ریشه‌های خشونت  

ریشه‌هاي خشونت
هفت موردی که بدون هفت مورد دیگر خطرناک هستند 
ثروت، بدون زحمت
لذت، بدون وجدان
دانش، بدون شخصیت
تجارت، بدون اخلاق
علم، بدون انسانیت
عبادت، بدون ايثار
سیاست، بدون شرافت 
اين هفت مورد را گاندی تنها چند روز پیش از مرگش بر روی
یک تکه کاغذ نوشت و به نوه‌اش داد.
اعتقاد بر اين است که وی اين موارد را در جست و جوی خود
براي یافتن ریشه‌هاي خشونت شناسايی کرد.
در نظر گرفتن اين موارد، بهترین راه جلوگیری از بروز خشونت
در یک فرد و یا جامعه اس

ادامه مطلب  

زندگی او سراسر پیام بود و مرگ او مصیبت لاله هاست  

هیچ وقت توجه نکرده بودمـ
ولی
از اسمت همــ معلومــ بود
پیامـ بودی
نه فقط براي من
براي یک جامعه
پیامــ فرهنگ و اجتماع دوستی
پیامـ و صداي  ارگان هاي اجتماعی
یار همیشگی 22 بهمن
نگران جامعه و درد هايش
درد جامعه دردت بود
اهوا بدون تو چگونه پیامـ عشق و دوستی باشه ؟
تسلیت به فرهنگ
تسلیت به دین
تسلیت به جامعه
تسلیت به سازمان
تسلیت به خانه جوانان
تسلیت به من و تو ......
منی او را بنازید کو به یکدمـ          بسازد  از  گلی حوا و آدمــ
حال حدیث تو از تمامی حدیث

ادامه مطلب  

مردان ایرانی ۱۴ ماه کمتر از زنان عمر می کنند  

مردان ايرانی ۱۴ ماه کمتر از زنان عمر می کنند
جامعه > سلامت - میزان نوشت: مدیرکل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت، گفت: امید به زندگی در مردان ۷۲.۸ و در زنان ۷۴ سال است.
 
محمد اسماعیل مطلق اظهارداشت: هفته ملی سلامت مردان از اول تا هفتم اسفند هر سال با هدف حساس سازی مردان نسبت به سلامت خود و افزايش دسترسی آنان به اطلاعات سلامتی، برگزار می شود.
وی افزود: اول اسفندماه روز «شیوه زندگی سالم»، دوم اسفندماه «پيشگيري از حوادث ترافیکی»، س

ادامه مطلب  

مردان ایرانی ۱۴ ماه کمتر از زنان عمر می کنند  

مردان ايرانی ۱۴ ماه کمتر از زنان عمر می کنند
جامعه > سلامت - میزان نوشت: مدیرکل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت، گفت: امید به زندگی در مردان ۷۲.۸ و در زنان ۷۴ سال است.
 
محمد اسماعیل مطلق اظهارداشت: هفته ملی سلامت مردان از اول تا هفتم اسفند هر سال با هدف حساس سازی مردان نسبت به سلامت خود و افزايش دسترسی آنان به اطلاعات سلامتی، برگزار می شود.
وی افزود: اول اسفندماه روز «شیوه زندگی سالم»، دوم اسفندماه «پيشگيري از حوادث ترافیکی»، س

ادامه مطلب  

به همین سادگی!  

  در جامعه اي که هنوز درک متقابل، فهم و شعور به درستی جا نیافتاده باشد، پیشرفت خیالی باطل، بیش نیست. در واقع چطور می شود از پیشرفت و مدرنیته صحبت کرد وقتی چند فردِ بالغ و با سواد نتوانند مثل انسان با یکدیگر صحبت کنند و زبان یکدیگر را بفهمند؟!. شما یک مکان عمومی را درنظر بگیرید! دختر جوانی بر سرِ "مقنعه" و حجاب اش با مسئول آنجا بحث می کند. در صورتی که به راحتی می توان اينگونه مسائل را حل کرد... در ابتدايی ترین قضايامان مانده ايم. بر سر بدیهی ترین چی

ادامه مطلب  

 

خشونت درتلویزیون
 از آ نجايی كه تلویزیون به عنوان تنها سرگرمی در دسترس خانواده ها همواره حضور دارد شايسته است كه خانواده ها نكته هاي زیر را رعايت نمايند:  - برنامه هاي مشخصی را تعقیب كنند كه عاری از خشونت باشد. - براي جايگزینی تلویزیون از وسايل مورد علاقه كودكان مثل پازل، بازیهاي فكری، مداد شمعی، مداد رنگی، كاغذ، كتاب و مجلات استفاده نمايند. - تمام رسانه هاي حاوی خشونت را نفی نموده و اين اصل را به عنوان قانون خانوادگی بپذیرند كه در خانه جاي

ادامه مطلب  

64  

بذارید دوباره حدس بزنم که فردا چجور روزیه
حس میکنم که:
فردا حاج آقا بصیرت پور میاد مدرسه برامون حرف میزنه
امتحان جامعه رو گند میزنم
جلسه شورا هس با مدیر بحثم میشع:|
ازم تاریخ ادبیات میپرسه ن تنها اون ۱۰رو جبران نمیکنم یه صفر هم میگیرم
میرم نمازخونه اون اکیپ دهماهم میان نماز کنار من میشینن
جوگیر میشم ازشون عذر خواهی میکنم باوجود اينکه بهم بی احترامی کردن
درباره ی جهان اساطیری میام توضیح میدم سرکلاس جامعه عادت دارم وقتی تحقیق میکنم فقط برم یه

ادامه مطلب  

64  

بذارید دوباره حدس بزنم که فردا چجور روزیه
حس میکنم که:
فردا حاج آقا بصیرت پور میاد مدرسه برامون حرف میزنه
امتحان جامعه رو گند میزنم
جلسه شورا هس با مدیر بحثم میشع:|
ازم تاریخ ادبیات میپرسه ن تنها اون ۱۰رو جبران نمیکنم یه صفر هم میگیرم
میرم نمازخونه اون اکیپ دهماهم میان نماز کنار من میشینن
جوگیر میشم ازشون عذر خواهی میکنم باوجود اينکه بهم بی احترامی کردن
درباره ی جهان اساطیری میام توضیح میدم سرکلاس جامعه عادت دارم وقتی تحقیق میکنم فقط برم یه

ادامه مطلب  

مرگ  

مهلکترین وجه جامعه معاصر،بی میلی در پذیرفتن واقعیت و تمايل به گریختن از اين واقعیت هستش
 
اين واقعیت رو نمیپذیرند و غرق در فراموشی و ثروت اندوزی میشند
البته در دوره پیشامدرن

ادامه مطلب  

پلاسکو  

پلاسکو سوخت و خیلی ها رو با خودش سوزوند،مردمی با اين حجم از درد سلفی گرفتن،مردمی جمع شدن براي تماشا و امداد رسانی رو سخت کردن...
ولی...اين مردم نماينده فرهنگ ما نیستن،اين تصویر جامعه اي نیست که توش زندگی می کنیم.
اين میزان از انعکاس و انتشار و تقبیح اعمال اين ها ،نشون میده که فرهنگ عمومی جامعه ما اين نیست .
چهل پنجاه تا عکس و چند صدنفر تماشاچی رو با هر نسبتی که ببینید نشون دهنده فقر فرهنگی چندین میلیون نفر نمیشه،منعکس کردن اين بی فرهنگی خیلی کا

ادامه مطلب  

مرگ لبخند  

من خسته م از آدماي دور و برم
از اين وضع جامعه
و حس می کنم در دراز مدت تاثیر عمیق داشته روم. طوری که الان خیلی کمتر از قبل چیزی به نام خوشحالی رو تجربه می کنم.
خیلی سخت به آدما میتونم اعتماد کنم چه دختر چه پسر چه پیر چه جوون
اين طوری نمیشه ادامه نداد

ادامه مطلب  

معصومیت از دست رفته  

کتاب ناتور دشت سلینجر را  خوانم پسرک نوجوانی که اخراج شده و سرگردان مانده تا آب ها از آسیاب بیافتد و بازگردد و جامعه اي که انگار منتظر است ببلعدش.نمی دانم اين جامعه ستیزی شخصیت هاي رمان هاي سلینجر احیانا بازتابی از خودش است یا فردی نزدیک به او تمام منتقدین وی توجه فراوانی به ستیز نوجوانان داستانش داشته اند .
من تصورم از او شخصی سیاهپوش است فردی عصبی و غیر منتظره قانون شکن و باهوش خلاصه با سبک طنزآلودش بدجور جذاب می کشاندت تا انتهاي تباهی جها

ادامه مطلب  

معصومیت از دست رفته  

کتاب ناتور دشت سلینجر را  خوانم پسرک نوجوانی که اخراج شده و سرگردان مانده تا آب ها از آسیاب بیافتد و بازگردد و جامعه اي که انگار منتظر است ببلعدش.نمی دانم اين جامعه ستیزی شخصیت هاي رمان هاي سلینجر احیانا بازتابی از خودش است یا فردی نزدیک به او تمام منتقدین وی توجه فراوانی به ستیز نوجوانان داستانش داشته اند .
من تصورم از او شخصی سیاهپوش است فردی عصبی و غیر منتظره قانون شکن و باهوش خلاصه با سبک طنزآلودش بدجور جذاب می کشاندت تا انتهاي تباهی جها

ادامه مطلب  

خشونت در هالیوود.... درین دیرین  

خشونت رو در هالیوود و ماهواره و رسانه هاي اينترنتی رواج میدن تا براي مردم عادی بشه 
حمله به یمن و فلسطین و سوریه و عراق.... اينم یه نوع گوسفند فرض کردن مردمه در پايین هرم نیمه تمام نماد صهیونیسم...و اينکه از برنامه هاي صهیونیسم هست رواج خشونت جهانی تحت عنوان نظم نوین جهانی!!! که مرحله آخر اين برنامه هاي پله پله کنترل ذهن هاست...
و همین خشونت هاي جهانی در خشونت هاي اجتماعی و فردی افراد تأثیرگذاره ساده تر عرض کنم دیدن فیلم هاي خشن و اعمال خشونت آمی

ادامه مطلب  

گرایشهای دوره کارشناسی ادبیات  

به نام خدا
منبع: کاروند پارسی
گرايشهاي دوره کارشناسی ادبیات انگلیسی در برخی از دانشگاههاي بریتانیا
شهریه سالانه براي بریتانیايی‌ها 3290  پوند  و براي خارجیها: 10400 پوند
مقطع: کارشناسی
زمان دوره: 3 سال


گرايش

رشته

مقطع

زمان

نام دانشگاه


1)     اخلاق

ادبیات انگلیسی و اخلاق

کارشناسی

3 سال

University of Westminster


2)     اخلاق

ادبیات انگلیسی و فلسفه اخلاق

کارشناسی

3 سال

Liverpool hope university


3)     ارتباطات

ادبیات انگلیسی و روزنامه نگاری

کارشناسی

3 سال

Sta

ادامه مطلب  

 

دادستان کل‌کشور: جامعه گرفتار دژخیمان است به دنبال حرف کمونیست‎ها نیستم/شوراي اسلامی خائن، پول گرفته بود تا مجوز بدهد که هتل در کنار رودخانه ساخته شود/مسئولی می‎آید و هرچه از دولت‎هاي گذشته به دهانش می‎رسد بیان می‎کند و چرا تخریب؟

 

ادامه مطلب  

علل و عوامل پرخاشگری : خانوادگی و محیطی  

 
عوامل خانوادگی پرخاشگری
عوامل خانوادگی به عنوان یکسری از عوامل محیطی در بررسی عوامل تربیتی افراد مؤثر می‌باشند، چرا که خانواده به عنوان اولین محیط اجتماعی زندگی افراد بسیار حائز اهمیت می‌باشد و خیلی از چیزها را افراد در سال‌هاي اولیه حیات اجتماعی خود در آن می‌آموزند. خانواده می‌تواند از جهات مختلف موجب بروز یا تشدید پرخاشگری شود که مهم‌ترین اين عوامل عبارت‌اند از: ۱) نحوه برخورد والدین با نیازهاي کودک: معمولاً کودکی که وسايل و اسبا

ادامه مطلب  

علل و عوامل پرخاشگری : خانوادگی و محیطی  

 
عوامل خانوادگی پرخاشگری
عوامل خانوادگی به عنوان یکسری از عوامل محیطی در بررسی عوامل تربیتی افراد مؤثر می‌باشند، چرا که خانواده به عنوان اولین محیط اجتماعی زندگی افراد بسیار حائز اهمیت می‌باشد و خیلی از چیزها را افراد در سال‌هاي اولیه حیات اجتماعی خود در آن می‌آموزند. خانواده می‌تواند از جهات مختلف موجب بروز یا تشدید پرخاشگری شود که مهم‌ترین اين عوامل عبارت‌اند از: ۱) نحوه برخورد والدین با نیازهاي کودک: معمولاً کودکی که وسايل و اسبا

ادامه مطلب  

 

با سلام خلاصه اي از درس گفتار ارائه شده در انجمن ترویج حقوق شهروندی.
 
ما از بدن میل ورز و تحلیل پدیداری ان شروع کردیم.ما تحلیل اگاهی و عقل را در نهشت و جاي بدن انجام می دهیم و معتقدیم هر تحلیل پدیداری یا دیالکتیکی از اگاهی مثلا تحلیل هگل از اگاهی بايد ابتدا از بدن شروع کند.تن و بدن جايگاه اندیشه است.تحلیل ما از واقعیت ابتدايی بدن همین بدن بیولوژیک شروع شد.همین بدن و تنی که می خورد و می خوابد.بنابراين ما از واقعیت میل شروع می کنیم نه همانند دکار

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1