تمامي مطالب موجود در اين سامانه از وب سايت هاي ديگر و بدون دخالت انساني جمع آوري شده , لذا تمام مسئوليت آنها بر عهده وب سايت منبع ميباشد. مطالب مغاير با قوانين جمهوري اسلامي ايران را از طريق بخش تماس با ما به ما اعلام کنيد.


تازه ترین مطالب
تبلیغات


انواع خشونت-خشونت از چه کسانی سر می زند؟  

وقتی در یک جامعه، میزان خشونت افزايش می یابد و وقتی اين خشونت در شکل هاي مختلف در سطح جامعه به صورت یک عرف پذیرفته شده درمی آید، بدون شک بايد دلايل بروز آن را در لايه هاي بنیادی تر فردی یا اجتماعی آن جامعه مورد بررسی قرار داد....

ادامه مطلب  

چرا خشونت در جامعه ایرانی زیاد است؟  

چرا خشونت در جامعه ايرانی زیاد است؟خشونت اجتماعی در جامعه ايرانی طی سال هاي اخیر مصادیق متعددی دارد. یقه یه یقه شدن مردم در خیابان، نزاع، خشونت هاي کلامی، خشونت علیه زنان و کودکان، قتل و... از مهم ترین اين مصدايق هستند.آفتاب‌‌نیوز :نظریه‌هاي مختلف اجتماعی به اين نکته تاکید دارد جوامع عموما در حال بازتولید آسیب هاي اجتماعی است و یکی از اين آسیب هاي که در جامعه ايرانی اين روزها تولید شده است، خشونت در فضاي شبکه‌هاي اجتماعی است.

ادامه مطلب  

چرا خشونت و رفتار خشونت آمیز در بین مردم جامعه ما رواج یافته است؟  

 
چرا خشونت و رفتار خشونت آمیز در بین مردم جامعه ما رواج یافته و منشا روانی آن چیست و از کجا سرچشمه می گیرد. در چنین جامعهاي، نمی‌توان انتظاری جز «فساد»، «از بین رفتن سرمايه‌هاي اجتماعی» و «طغیانگری مردم» داشت. «خشونت»، ذات جامعه بی‌اعتماد است. لذا رفتار خشونت‌آمیز افراد، دلیل بر فقدان آسايش روانی آنهاست. افسر افشار نادری جامعه‌شناس و استاد دانشگاه در روزنامه شهروند نوشت: زمانی‌که از جامعه سالم ....

ادامه مطلب  

خشونت از چه کسانی سر می زند ؟انواع خشونت چیست؟  

وقتی در یک جامعه، میزان خشونت افزايش می یابد و وقتی اين خشونت در شکل هاي مختلف در سطح جامعه به صورت یک عرف پذیرفته شده درمی آید، بدون شک بايد دلايل بروز آن را در لايه هاي بنیادی تر فردی یا اجتماعی آن جامعه مورد بررسی قرار داد.... خشونت وجه منفی ذهن و روان انسان است که عوامل متعددی در شکل گیری آن نقش دارند. عصبانیت، تهدید، تخریب شخصیت و تهاجم به آنچه که در جامعه طبیعی تلقی می شود، اشکال متفاوت خشونت است که گاه می تواند جسم و روان فرد را تحت تاثیر

ادامه مطلب  

منشاء خشونت ها کجاست؟  

 مدیر گروه مسائل و آسیب هاي اجتماعی در انجمن جامعه شناسی ايران با اشاره به یک تحقیق انجام شده در خصوص بازنمايی خشونت خانگی در مطبوعات در ۲ روزنامه جام جم و همشهری در سال ۸۸ ، می گوید: خشونت خانگی یکی از نمادین ترین جلوه هاي خشونت است که هم بازتاب خشونت جامعه است که در خانواده بازتولید می شود و هم منشا و آغازی براي خشونت هاي بعدی در جامعه به شمار می رود. 

ادامه مطلب  

دلایل افزایش خشونت و پرخاشگری در جامعه چیست؟  

   سلامت نیوز   : یک روانپزشک ضمن بررسی دلايل بروز و افزايش پرخاشگری و خشونت در جامعه افزايش ابتلا به برخی بیماری‌هاي روانی، مصرف هورمون در باشگاه‌ها، زندگی شهر نشینی و نحوه تربیت فرزندان را از مهم‌ترین دلايل بروز خشونت در جامعه دانست. دکتر سحر انصاری در گفت‌و‌گو با آنا درباره افزايش خشونت در جامعه و عوامل تاثیر‌گذار در اين مساله، گفت: عوامل متعددی از قبیل عوامل ژنتیکی و محیطی می‌تواند در بروز خشونت و افزايش آن در جامعه تاثیرگذار باش

ادامه مطلب  

 

- منشاء رفتارهاي خشونت آمیز در افراد چیست؟
 یک جامعه شناس با تحلیل علل رفتارهاي خشونت آمیز، توجه به کاهش خشونت در جامعه را ضامن ارتقاي امنیت در جوامع دانست.
مرجان انصاری در خصوص وجود رفتارهاي خشونت آمیز به عنوان عوامل مهم براي از میان بردن امنیت و آسايش در جامعه اظهار کرد: وجود رفتارهاي خشونت آمیز در افراد، موضوعی شخصی نیست که به دیگر آحاد جامعه ارتباطی نداشته باشد چرا که قربانیان رفتارهاي خشونت آمیز گاهی افراد بی گناه و اطرافیان هستند.
اي

ادامه مطلب  

دلیل و منشآ خشونت در اجتماع  

چرا خشونت و رفتار خشونت آمیز در بین مردم جامعه رواج یافته و منشا روانی آن چیست و از کجا سرچشمه می گیرد.
 در چنین جامعهاي، نمی‌توان انتظاری جز «فساد»، «از بین رفتن سرمايه‌هاي اجتماعی» و «طغیانگری مردم» داشت. «خشونت»، ذات جامعه بی‌اعتماد است. لذا رفتار خشونت‌آمیز افراد، دلیل بر فقدان آسايش روانی آنهاست.
 

ادامه مطلب  

دلایل رواج خشم و خشونت در جامعه چیست؟  

هنگامی که فردی عصبانی می شود خیلی ها آن را به دلايل فردی و روانشناختی نسبت می دهند درصورتی که اين پرخاشگری می تواند دلايل زیادی از جمله دلايل اجتماعی، اقتصادی ، فرهنگی و حتی سیاسی داشته باشد.  تحصیلات کم، پايگاه پايین اقتصادی فرد در جامعه، فقر و بی پولی، بیکاری، نبود فضاي گفتمان در جامعه و حتی برنامه هاي یک سویه رسانه ها، همه و همه در بروز خشونت تاثیرگذارند؛به عبارت دیگر اگر بخواهیم خشونت را از منظر جامعه شناسی واکاوی کنیم اين مساله روشن م

ادامه مطلب  

دلایل رواج خشم و خشونت در جامعه چیست؟  

هنگامی که فردی عصبانی می شود خیلی ها آن را به دلايل فردی و روانشناختی نسبت می دهند درصورتی که اين پرخاشگری می تواند دلايل زیادی از جمله دلايل اجتماعی، اقتصادی ، فرهنگی و حتی سیاسی داشته باشد.  تحصیلات کم، پايگاه پايین اقتصادی فرد در جامعه، فقر و بی پولی، بیکاری، نبود فضاي گفتمان در جامعه و حتی برنامه هاي یک سویه رسانه ها، همه و همه در بروز خشونت تاثیرگذارند؛به عبارت دیگر اگر بخواهیم خشونت را از منظر جامعه شناسی واکاوی کنیم اين مساله روشن م

ادامه مطلب  

دلیل و منشا خشونت در اجتماع  

دلیل و منشا خشونت در اجتماع:
 

 
چرا خشونت و رفتار خشونت آمیز در بین مردم جامعه ما رواج یافته و منشا روانی آن چیست و از کجا سرچشمه می گیرد.
 
در چنین جامعهاي، نمی‌توان انتظاری جز «فساد»، «از بین رفتن سرمايه‌هاي اجتماعی» و «طغیانگری مردم» داشت. «خشونت»، ذات جامعه بی‌اعتماد است. لذا رفتار خشونت‌آمیز افراد، دلیل بر فقدان آسايش روانی آنهاست.
...

ادامه مطلب  

خشونت از کجا نشات گرفته است ؟  

 
دلیل و منشا خشونت در اجتماع
چرا خشونت و رفتار خشونت آمیز در بین مردم جامعه ما رواج یافته و منشا روانی آن چیست و از کجا سرچشمه می گیرد.
در چنین جامعهاي، نمی‌توان انتظاری جز «فساد»، «از بین رفتن سرمايه‌هاي اجتماعی» و «طغیانگری مردم» داشت. «خشونت»، ذات جامعه بی‌اعتماد است. لذا رفتار خشونت‌آمیز افراد، دلیل بر فقدان آسايش روانی آنهاست.

ادامه مطلب  

خشونت ازچه کسانی سرمی زند؟  

وقتی در یک جامعه، میزان خشونت افزايش می یابد و وقتی اين خشونت در شکل هاي مختلف در سطح جامعه به صورت یک عرف پذیرفته شده درمی آید، بدون شک بايد دلايل بروز آن را در لايه هاي بنیادی تر فردی یا اجتماعی آن جامعه مورد بررسی قرار داد....
          

ادامه مطلب  

بروز رفتار هاي خشونت آميز  

اقتصاد ضعیف هم موجب بروز رفتار هاي خشن در افراد می شود.
برخی خانواده هاي سنتی با پذیرش اين نكته كه سكوت در مقابل برخورد خشن موجب حفظ آبروی خانوادگی می شود..
سكوت در برابر خشونت یكی از بزرگترین خطاهاي اجتماعی است. در صورت سكوت در برابر خشونت ؛ اين رفتار بصورت پنهان در جامعه باقی خواهد ماند و در نهايت با ايجاد شرايط دشوار بروز خواهد كرد.
از عمده دلايل خشونت علیه زنان در جامعه خصوصیات فرهنگی و محیطی جامعه است. عوامل ژنتیكی؛ قانونی؛ قومی و فقر از

ادامه مطلب  

مقدمه ی بر روانشناسی خشونت  

راي بحث درباره­ی روان­شناسی خشونت و پرخاشگری، علل و پی­آمدهاي آن از كجا بايد آغاز كرد؟ پرخاشگری چیست؟ جلوه­هاي آن کدام‌ها اند؟ چرا افراد دست به خشونت و پرخاشگری می­زنند؟ نقش نهادهاي تربیتی و خانواده، و سازمان­هاي نظم­بخشی جامعه در میزان خشونت و پرخاشگری یك جامعه چیست؟ پرخاشگری در یك جامعه چه پی­آمدهايی خواهد داشت؟
وقتی صحبت از پرخاشگری و خشونت می­شود اغلب تصاویر و مفاهیمی مانند قتل، چاقو، خون، تفنگ، جنگ، ترور و مانند آن به ذهن می­آیند

ادامه مطلب  

«خشونت» زاده افول صمیمیت در جامعه  

معاون اجتماعی ناجا ضمن تشریح علل و آثار وقوع خشونت در جامعه، یکی از علل خشونت را «بی‌احساسی روانی» خواند و تاکید کرد: افراد فاقد احساس صمیمیت و افراد نابرخوردار از عاطفه مثبت ، استعداد و آمادگی بیش تری براي دست یازیدن به کنش هاي خشونت آمیز دارند.

ادامه مطلب  

«خشونت» زاده افول صمیمیت در جامعه  

معاون اجتماعی ناجا ضمن تشریح علل و آثار وقوع خشونت در جامعه، یکی از علل خشونت را «بی‌احساسی روانی» خواند و تاکید کرد: افراد فاقد احساس صمیمیت و افراد نابرخوردار از عاطفه مثبت ، استعداد و آمادگی بیش تری براي دست یازیدن به کنش هاي خشونت آمیز دارند.

ادامه مطلب  

منشاء خشونت ها کجاست؟  

  مدیر گروه مسائل و آسیب هاي اجتماعی در انجمن جامعه شناسی ايران با اشاره به یک تحقیق انجام شده در خصوص بازنمايی خشونت خانگی در مطبوعات در ۲ روزنامه جام جم و همشهری در سال ۸۸ ، می گوید: خشونت خانگی یکی از نمادین ترین جلوه هاي خشونت است که هم بازتاب خشونت جامعه است که در خانواده بازتولید می شود و هم منشا و آغازی براي خشونت هاي بعدی در جامعه به شمار می رود. 

ادامه مطلب  

دلیل و منشا خشونت در اجتماع  

چرا خشونت و رفتار خشونت آمیز در بین مردم جامعه ما رواج یافته و منشا روانی آن چیست و از کجا سرچشمه می گیرد.
 در چنین جامعهاي، نمی‌توان انتظاری جز «فساد»، «از بین رفتن سرمايه‌هاي اجتماعی» و «طغیانگری مردم» داشت. «خشونت»، ذات جامعه بی‌اعتماد است. لذا رفتار خشونت‌آمیز افراد، دلیل بر فقدان آسايش روانی آنهاست.

ادامه مطلب  

جامعه ما و خشونت خانوادگی  

در اين مقاله سعی دارد نخست تعریفی از خشونت را بیان کند سپس شايعترین گونه هاي خشونت مانند خشونت جسمی، جنسی، مالی، ارعاب و روانی را که میتواند در شخص ظاهر شود را به همراه رفتارهاي آنها و علل و پیامد هاي اين رفتارها و مهمتر از همه راه هاي پيشگيري از اين خشونت ها را بصورت خلاصه تبیین میکند.

ادامه مطلب  

تحقیق درباره راه های پیشگیری از خشونت از دیدگاه قرآن  

  الف- پيشگيريهايی كه جنبه فرهنگی دارد: در دسته اول، اغلب راههاي پيشگيري از خشونت به زمینه‌هاي ذهنی، تربیتی و تعلیمی افراد مربوط می‌شود كه از آن به جامعه‌پذیری و فرهنگ پذیری، كه از عمق تأثیر بیشری برخوردار است[1]، تعبیر می‌كنیم. جامعه پذیری، فراگردی مستمر و  دائمی است كه الگوها، مفاهیم اجتماعی، ضوابط رفتاری، زبان، ارزش‌هاي فرهنگی و هنجارهاي گروهی به افرد جامعه انتقال می‌دهد[2] كه در آن نمايندگان گوناگون جامعه اعم از والدین، معلمان

ادامه مطلب  

منشاء خشونت ها کجاست؟  

مدیر گروه مسائل و آسیب هاي اجتماعی در انجمن جامعه شناسی ايران با اشاره به یک تحقیق انجام شده در خصوص بازنمايی خشونت خانگی در مطبوعات در ۲ روزنامه جام جم و همشهری در سال ۸۸ ، می گوید: خشونت خانگی یکی از نمادین ترین جلوه هاي خشونت است که هم بازتاب خشونت جامعه است که در خانواده بازتولید می شود و هم منشا و آغازی براي خشونت هاي بعدی در جامعه به شمار می رود.
هنگامی که فردی عصبانی می شود خیلی ها آن را به دلايل فردی و روانشناختی نسبت می دهند درصورتی که

ادامه مطلب  

خشونت و پرخاشگری در جامعه ما  

چرا بايد مردم ما هنوز هم خشونت و پرخاشگری را گزینه انتخابی براي حق طلبی تلقی کنند. فقط می‌توان به صفحات روزنامه‌ها نگاه کرد و دید که تا چه حد خشونت و بزهکاری و جنايت فراوان شده است. آنقدر که چند سال پیش مسئولین امنیت اجتماعی طرح گسترده مبارزه با اراذل و اوباش را اجرا کردند که خوب بود ولی براي مهار خشونت کافی نیست.  مگر پرخاشگری و خشونت فقط مربوط به اراذل و اوباش جامعه است؟
 

ادامه مطلب  

خشونت چیست ؟  

خشونت را می توان عملی آسیب رسان براي پیشبرد مقاصد خویش دانست كه صرفاً جنبه فیزیكی نداشته، بلكه می تواند ابعاد روحی _ کلامی ، جنسی  و اقتصادی به خود گیرد.
کارشناسان معتقدند که خشونت ابتدا در ذهن شكل می گیرد و بر اساس گفتمان فرهنگی جامعه بنیان نهاده می‌شود .در واقع هویت وریشه یابی خشونت ورزی رابايد در ساختار فكری‌-‌‌فرهنگی جامعه جستجو كرد. خشونت گرچه در مناسبات اجتماعی و فردی انسانها بروز می‌یابد اما بیش از آن در الگوی رفتاری و ساختار فرهن

ادامه مطلب  

آموزش درست و ریشه ای در پیشگیری از خشونت بسیار مهم است  

ايرنا- تهران- مدیر مسئول ماهنامه پرسش و غدیر گفت: آموزش صحیح و ریشه اي از سنین کودکی، در پيشگيري از خشونت در جامعه بسیار اهمیت دارد.
محمد رضا جمالی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار فرهنگی ايرنا اظهار کرد: براي داشتن جامعه اي بانشاط ، نیازمند آموزش هاي اولیه ویژه کودکان هستیم تا اين مهم از ریشه و به درستی نهادینه شود.  وی ادامه داد: خشونت و ضرب و جرح کم هزینه ترین واکنشی است که افراد در قبال هم انجام می دهند، اگر قرار باشد افراد به راحتی براي هر

ادامه مطلب  

دلیل و منشا خشونت در اجتماع  

 
 
چرا خشونت و رفتار خشونت آمیز در بین مردم جامعه ما رواج یافته و منشا روانی آن چیست و از کجا سرچشمه می گیرد.
 در چنین جامعهاي، نمی‌توان انتظاری جز «فساد»، «از بین رفتن سرمايه‌هاي اجتماعی» و «طغیانگری مردم» داشت. «خشونت»، ذات جامعه بی‌اعتماد است. لذا رفتار خشونت‌آمیز افراد، دلیل بر فقدان آسايش روانی آنهاست.

ادامه مطلب  

خشونت و ریشه ی آن  

خشونت و ریشه ی آن
خشونت یعنى... مجموعه ‏اى را برخلاف طبع و نُرم آن مجموعه هدايت کردن است. لذا اين ‏طور نیست که فقط کشت و کشتار و شکنجه و امثال اين ها خشونت باشد... اين ها صورت ‏هاى حاد و آلوده ظهور خشونت هستند ولى خشونت در آن ها خلاصه نمی ‏شود و اصناف و انواع و مصادیقى دیگر هم دارد بنابراين خشونت به معناى مانع شکوفايى طبع آدمى و حرکت طبیعى و آزاد فرد بودن است. و در مورد جمع نیز آن چه مانع حرکت و رفتار نرمال جامعه شود و هنجارهاى جامعه را بشکند خشون

ادامه مطلب  

خشونت،تلویزیون  

وقتی در یک جامعه، میزان خشونت افزايش می یابد و وقتی اين خشونت در شکل هاي مختلف در سطح جامعه به صورت یک عرف پذیرفته شده درمی آید، بدون شک بايد دلايل بروز آن را در لايه هاي بنیادی تر فردی یا اجتماعی آن جامعه مورد بررسی قرار داد.... خشونت وجه منفی ذهن و روان انسان است که عوامل متعددی در شکل گیری آن نقش دارند. عصبانیت، تهدید، تخریب شخصیت و تهاجم به آنچه که در جامعه طبیعی تلقی می شود، اشکال متفاوت خشونت است که گاه می تواند جسم و روان فرد را تحت تاثیر

ادامه مطلب  

ارزیابی سهم مدارس از خشونت در جامعه  

   سلامت نیوز : مواجهه افراد جامعه با پدیده خشونت در مکان‌هاي مختلف از اتوبوس و مترو تا مغازه و غیره و کمرنگ بودن شادی و نشاط در جامعه از جمله مواردی هستند که خشونت در جامعه و به تبع آن در مدارس را ترویج می‌دهند.یک جامعه‌شناس معتقد است دانش آموزی که به دلیل انجام عمل خشونت‌آمیز در مدرسه داراي سوسابقه شده به آسانی نمی‌تواند به زندگی عادی برگردد و در نتیجه در معرض انواع آسیب‌ها قرار می‌گیرد.امان‌الله قرايی‌مقدم در گفت‌‌وگو با ايلنا، د

ادامه مطلب  

خشونت  

خشونت ریشه در بی فرهنگی دارد و هرچه در جامعه اي فرهنگ تحمل و خویشتنداری در برابر یکدیگر کمتر نهادینه شده باشد، احتمال ابتلا به خشونت در آن جامعه بالا تر است چنانچه میدانیم انسانهاي اولیه به دلیل عدم وجود فرهنگ سعی داشتند با استفاده از ابزار خشونت به همه اهدافشان دست یابند.

ادامه مطلب  

ریشه دواندن خشونت در جامعه چرا؟  

داغ مرگ محسن خشخاشی هنوز تازه بود که اين بار از زاهدان خبر رسید که معلمی با شیلنگ گاز به جان دانش‌آموز 9 ساله‌اش افتاده و او را به حدی کتک زده که رگ دستش پاره شده و دست به عفونتی شدید افتاده است، خبری دیگر که آه از نهادمان بلند کرد که‌ بپرسیم چرا خشونت اين‌قدر عجیب در جامعه ریشه دوانده است.

ادامه مطلب  

خشونت یعنى.  

خشونت یعنى... مجموعه ‏اى را برخلاف طبع و نُرم آن مجموعه هدايت کردن است. لذا اين ‏طور نیست که فقط کشت و کشتار و شکنجه و امثال اين ها خشونت باشد... اين ها صورت ‏هاى حاد و آلوده ظهور خشونت هستند ولى خشونت در آن ها خلاصه نمی ‏شود و اصناف و انواع و مصادیقى دیگر هم دارد بنابراين خشونت به معناى مانع شکوفايى طبع آدمى و حرکت طبیعى و آزاد فرد بودن است. و در مورد جمع نیز آن چه مانع حرکت و رفتار نرمال جامعه شود و هنجارهاى جامعه را بشکند خشونت نام دارد. اين هن

ادامه مطلب  

دلیل و منشاء خشونت در اجتماع  

چرا خشونت و رفتار خشونت آمیز در بین مردم جامعه ما رواج یافته و منشا روانی آن چیست و از کجا سرچشمه می گیرد.
در چنین جامعهاي، نمی‌توان انتظاری جز «فساد»، «از بین رفتن سرمايه‌هاي اجتماعی» و «طغیانگری مردم» داشت. «خشونت»، ذات جامعه بی‌اعتماد است. لذا رفتار خشونت‌آمیز افراد، دلیل بر فقدان آسايش روانی آنهاست.

ادامه مطلب  

خشونت از چه کسانی سر می زند؟-انواع خشونت چیست؟  

خشونت از چه کسانی سر می زند؟-انواع خشونت چیست؟
وقتی در یک جامعه، میزان خشونت افزايش می یابد و وقتی اين خشونت در شکل هاي مختلف در سطح جامعه به صورت یک عرف پذیرفته شده درمی آید، بدون شک بايد دلايل بروز آن را در لايه هاي بنیادی تر فردی یا اجتماعی آن جامعه مورد بررسی قرار داد.... خشونت وجه منفی ذهن و روان انسان است که عوامل متعددی در شکل گیری آن نقش دارند. عصبانیت، تهدید، تخریب شخصیت و تهاجم به آنچه که در جامعه طبیعی تلقی می شود، اشکال متفاوت خشونت

ادامه مطلب  

ریشه دواندن خشونت در جامعه چرا؟  

چرا خشونت اين‌قدر عجیب در جامعه ریشه دوانده است.
نیازی نیست حتما مرگی اتفاق بیفتد یا معلولیتی حادث شود تا بدانیم خشونت چه سايه به سايه با ما حرکت می‌کند، چون حتی در عادی‌ترین روابط مان مثل وقتی در صف اتوبوس ايستاده ايم، در مترو براي یافتن جايی براي پاهاي بلاتکلیفمان تلاش می‌کنیم، به خرید می‌رویم یا مشغول هر کار دیگر در قالب یک شهروند ظاهر می‌شویم، خشونت با ماست. خیلی از ما خود ِ خشونت هستیم، خیلی دیگرمان نیز قربانی خشونت و اينها یعنی با

ادامه مطلب  

خشونت اجتماعی  

خشونت اجتماعی خشونتی است که بارها در جامعه شاهد آن بوده ايم؛ بی توجهی افراد نسبت به محیط، رعايت نکردن قوانین راهنمايی و رانندگی، تجاوز به حقوق و حدود دیگران و ايجاد اضطراب و ترس در پی رانندگی یا تخریب منابع مادی و زیبايی هايی که طبیعت برايمان به ارمغان داشته است. شايد بروز چنین رفتارهايی به دلیل بی اطلاعی و آموزش ندیدن افراد در سنین پايین تر باشد که امروزه در جامعه هنوز شهروندان آموزش ندیده اند چگونه حق و حقوق خود را پیگیری کنند. شايد اگر مط

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1 
تبلیغات
ورود به کانال تلگرام