تمامی مطالب موجود در این سامانه از وب سایت های دیگر و بدون دخالت انسانی جمع آوری شده , لذا تمام مسئولیت آنها بر عهده وب سایت منبع میباشد. مطالب مغایر با قوانین جمهوری اسلامی ایران را از طریق بخش تماس با ما به ما اعلام کنید.


ورود به کانال تلگرام


الزام به انجام تعهد مبني برتنظيم سندانتقال  

الزام به انجام تعهد مبنی برتنظیم سندانتقال
 
مرجع رسیدگی :  شعبه 25 دیوان عالی كشورخلاصه جریان پرونده : به تاریخ 27/12/68(ب ) دعوایی به خواسته الزام به انجام تعهد مبنی برتنظیم سندانتقال ... و تلفن مقوم به 8 میلیون ریال به طرفیت (ج ) اقامه نموده و نتیجه چنین توضیح داده به موجب قولنامه 12/10/62یك باب آپارتمان به مبلغ هشت میلیون از خوانده خریدم پنج میلیون ریال را پرداختم واقساط بانكی راعهده دار پرداخت شدم .خوانده به عنوان آنكه پایان كار از شهرداری بگیرد سن

ادامه مطلب  

موج وبلاگی " حقوق بشر آمریکایی"  

امریکا بزرگترین ناقض حقوق بشر در جهان است؛ این خبر نباید برای بسیاری از رسانه ها و مردم جهان، شگفت انگیز و باور نکردنی به نظر برسد؛ اما قدرت پرده پوشی و پنهانکاری از نوع امریکایی آن تاکنون توانسته، اذهان بسیاری را نسبت به این واقعی ترین خبر در دنیای رسانه، بی باور و مردد ساز, امریکا اکنون به اذعان وکلا و حقوق دانان برجسته و شناخته شده امریکایی "بزرگترین ناقض حقوق بشر"در جهان است. 
با توجه به بیانات رهبر معظم انقلاب مبنی بر شناخت دشمن و پیشنه

ادامه مطلب  

موج وبلاگی " حقوق بشر آمریکایی"  

مریکا بزرگترین ناقض حقوق بشر در جهان است؛ این خبر نباید برای بسیاری از رسانه ها و مردم جهان، شگفت انگیز و باور نکردنی به نظر برسد؛ اما قدرت پرده پوشی و پنهانکاری از نوع امریکایی آن تاکنون توانسته، اذهان بسیاری را نسبت به این واقعی ترین خبر در دنیای رسانه، بی باور و مردد ساز, امریکا اکنون به اذعان وکلا و حقوق دانان برجسته و شناخته شده امریکایی "بزرگترین ناقض حقوق بشر"در جهان است. 
با توجه به بیانات رهبر معظم انقلاب مبنی بر شناخت دشمن و پیشنها

ادامه مطلب  

عناوين و زمینه های دروس و سخنرانيهاي استاد فرديد از سال 1358 تا سال1361  

   - "غربزدگی و زبون اندیشی"دردانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، مطابق اعلان مندرج در روزنامه کیهان مورخ 21/1/1358
   - "بحران جهانی اومانیسم و زندقه در عصر حاضر" دردانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، مطابق اعلان مندرج در روزنامه کیهان مورخ 21/4/1358
    - " حوالت تاریخی جهان امروز و بحران کنونی مابعدالطبیعه (متافیزک)" دردانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، مطابق اعلان مندرج در روزنامه کیهان مورخ 13/6/1358
  -  "حقیقت و واقعیت در

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1