تمامی مطالب موجود در این سامانه از وب سایت های دیگر و بدون دخالت انسانی جمع آوری شده , لذا تمام مسئولیت آنها بر عهده وب سایت منبع میباشد. مطالب مغایر با قوانین جمهوری اسلامی ایران را از طریق بخش تماس با ما به ما اعلام کنید.


ورود به کانال تلگرام


ودجه بندی پیشنهادی کتاب درسی علوم تجربی پایه نهم در سال تحصیلی 96-95  

باسمه تعالیهمکاران گراميبرنامه بودجه بندی فوق با توجه به محتوای آموزشی کتاب و درجه سختی و تعطیلات رسمي، به صورتپیشنهادی ارائه شده است.همکاران با توجه به موقعیت جغرافیایی یا شرایط امتحانات نوبت و شرایط خاص دیگر مي توانند بودجه بندی راتغییر دهند.دبیرخانه کیفیت بخشی به فرآیندآموزش درس علوم تجربی - بودجه بندی پیشنهادی کتاب درسی علوم تجربی پایه نهم در سال تحصیلی 96-95نیم سال اول مهر ماه از صفحه 1 تا صفحه 03آبان ماه از صفحه 01 تا صفحه 03آذرماه از صف

ادامه مطلب  

بودجه بندی پیشنهادی کتاب درسی علوم تجربی پایه هفتم در سال تحصیلی 96-95  

باسمه تعالیهمکاران گراميبرنامه بودجه بندی فوق با توجه به محتوای آموزشی کتاب و درجه سختی و تعطیلاترسمي، به صورت پیشنهادی ارائه شده است.همکاران با توجه به موقعیت جغرافیایی یا شرایط امتحانات نوبت و شرایط خاص دیگرمي توانند بودجه بندی را تغییر دهند.دبیرخانه کیفیت بخشی به فرآیندآموزش درس علوم تجربی - بودجه بندی پیشنهادی کتاب درسی علوم تجربی پایه هفتم در سال تحصیلی 96-95نیم سال اول مهر ماه از صفحه 1 تا صفحه 42آبان ماه از صفحه 42 تا صفحه 25آذرماه از ص

ادامه مطلب  

بودجه بندی پیشنهادی کتاب درسی علوم تجربی پایه هشتم در سال تحصیلی 96-95  

باسمه تعالیهمکاران گراميبرنامه بودجه بندی فوق با توجه به محتوای آموزشی کتاب و درجه سختی و تعطیلات رسمي، بهصورت پیشنهادی ارائه شده است.همکاران با توجه به موقعیت جغرافیایی یا شرایط امتحانات نوبت و شرایط خاص دیگر مي توانندبودجه بندی را تغییر دهند.دبیرخانه کیفیت بخشی به فرآیند درس علوم تجربی- بودجه بندی پیشنهادی کتاب درسی علوم تجربی پایه هشتم در سال تحصیلی 96-95نیم سال اول مهر ماه از صفحه 1 تا صفحه 20آبان ماه از صفحه 21 تا صفحه 64آذرماه از صفحه 64 ت

ادامه مطلب  

توضیحی بر صفحه 19 کتاب علوم وفنون ادبی  

    توضیحی در مورد مطالب صفحه 19 کتاب علوم وفنون ادبی به نقل از دکتر اکبری مولف کتاب های درسی :
   جنبه های فکری ذکر شده در این صفحه ر ا در حد ساده شرح دهیم نه بیشتر. توضیحات بیشتر برای سطوح دانشگاهی است برای مثال :
 - پیرمرد مي اندیشید به کدام طرف برود : اختیارگراست چون اختیار دارد مي تواند انتخاب کند.
 - این راهی است که باید بروم : جبرگراست چون نمي تواند انتخاب کند.
 - برگ درختان سبز در نظر هوشیار/هر ورقش دفتری است معرفت کردگار : عرفانی است چون به ش

ادامه مطلب  

آزمون سنجش  

با سلام خدمت دوستان عزیز (نهمي ها)
آزمون سنجش 1395/9/16 دروس به ترتیب قرارگیری :
عربی _:از ابتدای کتاب تا آخر درس سوم (صفحه 38) (8سوال)
قرآن_:از ابتدای کتاب تا پايان (صفحه 37) (5سوال)
پیام های آسمانی_:از ابتدای کتاب تا (صفحه 52) (7سوال)
علوم تجربی_:از ابتدای کتاب تا درس چهارم (48) (15سوال)
ریاضی_:از ابتدای کتاب تا پايان درس استدلال (صفحه 36) (15سوال)
زبان و ادبیات_:از ابتدای کتاب تا پايان درس شش (صفحه 55) (15سوال)
مطالعات اجتماعی_:از صفحه 2 تا پايان درس ششم (صفحه 42) (10سوال)
A.H

ادامه مطلب  

اطلاعیه  

تاریخ آزمانهای ميانترم استاد کیانفر مفاهیم و روش تدریس علوم تجربی دوشنبه 27   اردیبهشت ساعت 10صبح تا صفحه 120 مدیریت کتابخانه سه شنبه 28  اردیبهشت ساعت 10 صبح تا صفحه 107مدیریت آموزشی سه شنبه 28  اردیبهشت ساعت 10 صبح تا صفحه 102 ادبیات کودکان و نوجوانان  سه شنبه 28  اردیبهشت ساعت 10 صبح تا صفحه 112 اصول بهداشت و کمک های اولیه سه شنبه 28  اردیبهشت ساعت 10 صبح تا صفحه 101 روانشناسی آموزش خواندن  سه شنبه 28  اردیبهشت ساعت 10 صبح تا صفحه 120

ادامه مطلب  

هدیه ای گرانبه  

 
عالم کتاب و کتابخوانی، عالمي است هميشه بهاری؛ چرا که دانش همواره طراوت و رشد و شکوفایی به همراه مي آورد. کتاب آینه ای است تمام نما از تجربه ها، آموخته ها، دانستنی ها و علوم مختلفی است که دیگران به رنج فراوان بر صفحه ماندگار آن به جا گذاشته و چون هدیه ای گرانبها به دست ما رسانیده اند. این برگ های سرشار از دانش نه به سادگی که گاه به تلاشی به گستره عمر یک دانشمند در پی هم آمده اند و امروز به آسانی در دست من و توست. پس به جاست که آن تلاش های گذشته را

ادامه مطلب  

اطلاعیه میانترم دروس عمومی  

 
ميانترم دروس ذیل بشرح ذیل مي باشد :
انقلاب اسلامي در مورخ 2آذر 95 در ساعت 10 صبح روز سه شنبه از 100 صفحه اول کتاب
اندیشه سیاسی امام از 100 صفحه اول کتاب در مورخ 2 آذر 95 روز سه شنبه 10:30
قانون اساسی از 100 صفحه اول کتاب در مورخ 2 آذر 95 روز سه شنبه ساعت 11 صبح
استاد مشهودی

ادامه مطلب  

خلاصه سخنرانی دکتر اکبری شلدره در نشست چیستی وچرایی کتاب علوم وفنون ادبی  

  خلاصه سخنرانی دکتر اکبری شلدره مولف کتاب های درسی در نشست چیستی وچرایی (فلسفه) کتاب علوم وفنون ادبی در تاریخ پنج شنبه 95/8/6 :
 - اصل کار کتاب های پایه دهم رویارویی با متن است در نگارش،متن تولید مي شود فارسی کالبد شناسی وکالبد شکافی متن است و علوم و فنون در اصل کار فارسی را انجام مي دهد.
 - برای کالبد شکافی متن نیاز به کارافزار داریم:کارافزار دانشی و کارافزار مهارتی .علوم دانشی است وفنون مهارتی . متن با خوانش ما جان مي گیرد خوانش مهم ترین عنصر آم

ادامه مطلب  

آغاز هفته کتاب و کتابخوانی گرامی باد.  

عالم کتاب و کتابخوانی، عالمي است هميشه بهاری؛ چرا که دانش همواره طراوت و رشد و شکوفایی به همراه مي آورد. کتاب آینه ای است تمام نما از تجربه ها، آموخته ها، دانستنی ها و علوم مختلفی است که دیگران به رنج فراوان بر صفحه ماندگار آن به جا گذاشته و چون هدیه ای گرانبها به دست ما رسانیده اند. این برگ های سرشار از دانش نه به سادگی که گاه به تلاشی به گستره عمر یک دانشمند در پی هم آمده اند و امروز به آسانی در دست من و توست. پس به جاست که آن تلاش های گذشته را ا

ادامه مطلب  

تست علوم 29 مهر  

سلام به گل ها
عزیزان من براتون تست علوم ميذارم از 2 فصل اول کتاب لطفا برای جواب دادن به
تست ها کتاب علوم و کتاب درس آزمون قسمت علوم رو به دقت مطالعه کرده و جواب ها 
را پیدا کنید.
http://s9.picofile.com/file/8271532050/%D8%AA%D8%B3%D8%AA_%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D9%BE%DB%8C.docx.html
رو همين آدرس کلیک کنید براتون باز ميشه
عزیزان من در اولین فرصت تست اجتماعی هم ميذارم از دقایق و ساعت هاتون درست 
استفاده کنید . درس هاتونو بخونید و مرور کنید ...شنبه امتحان شفاهی فارسی دارید 
درس بخونید یادتون ن

ادامه مطلب  

امتحان میان ترم استاد مهر آبادی (رشته کشاورزی )  

امتحان ميان ترم استاد مهر آبادی (رشته کشاورزی ) درس آمار 2 مورخ 2 دی ماه فصل های 9 و 10 و 11 و 12  و 17  ساعت13  دامپروری عمومي مورخ 17 آذر ماه فصل های 4 و 5 کتاب ساعت 13 طرح آزمایشات کشاورزی 17 آذر تا صفحه 130کتاب ساعت8 صبح صنایع گوشت و شیلات مورخ 30 آذر  تا صفحه 150 کتاب ساعت8 صبح تولید محصولات کشاورزی و دامي 2 دی ماه تا صفحه 160 کتاب ساعت 8 صبح

ادامه مطلب  

موارد امتحان پایان ترم درس تطبیقی استاد توکلی  

این موارد جز امتحان مي باشد.
1-فصل اول از صفحه 21تا68 جز امتحان است.و سوالات مهم پايان فصل 11،9،5،4و12
2-فصل دوم اط صفحه 83 تا 107جز امتحان است.و سوالات مهم پايان فصل-ازسوال 1تا6
3-فصل سوم از صفحه 119تا 162 جز امتحان است.سوالات مهم 1تا10
4-فصل پنجم کامل جز امتحان است.و سوالات  پايان  این فصل کامل جز امتحان است.
5-فصل ششم از صفحه 211تا217 جز امتحان است.
6-فصل هفت از صفحه 237تا257 و از صفحه 266تا 270 جز امتحان است.
مابقی موارد کتاب حذف مي باشد.

ادامه مطلب  

چگونه صفحه آرایی مقاله و کتاب را انجام دهیم  

صفحه آرایی مقالات  و کتاب اهميت بسیاری در مرتب سازی و تنظیم و علاقه مخاطب برای مطالعه مطالب تالیف شده شما دارد پس سعی کنید این بخش را نیز برای کامل تر شدن مقالات و مطالب نوشتاری خود بیاموزید.
دوستان عزیز برای آموزش کامل صفحه آرایی در محیط word ،به لینک زیر مراجعه کنید.بسیار ساده و کامل صفحه آرایی در این لینک  آموزش داده شده است.
https://goo.gl/fCDmJI

ادامه مطلب  

حذفیات منابع دروسم  

با توجه به اعلام جدول منابع دروس ترم جدید حذفیات دروس مورد تدریس بنده به این شرح است :
آموزش و پرورش تطبیقی : بخش دوم ( آموزش و پرورش در انگلستان ) - از صفحه ۲۰۹ به بعد 
کلیات فلسفه :  فصل های ۲۴ تا آخر کتاب - از صفحه ۲۵۵ به بعد 
مبانی امور مالی و تنظیم بودجه: بخش چهارم فصل ۴ - از صفحه ۱۹۱ به بعد  
دروس آموزش بزرگسالان و نظارت و راهنمایی تعلیماتی کل کتاب بایستی مطالعه شود.

ادامه مطلب  

هفته کتاب و کتابخوانی گرامی باد.  

عالم کتاب و کتابخوانی، عالمي است هميشه بهاری؛ چرا که دانش همواره طراوت و رشد و شکوفایی به همراه مي آورد. کتاب آینه ای است تمام نما از تجربه ها، آموخته ها، دانستنی ها و علوم مختلفی است که دیگران به رنج فراوان بر صفحه ماندگار آن به جا گذاشته و چون هدیه ای گرانبها به دست ما رسانیده اند. این برگ های سرشار از دانش نه به سادگی که گاه به تلاشی به گستره عمر یک دانشمند در پی هم آمده اند و امروز به آسانی در دست من و توست. پس به جاست که آن تلاش های گذشته را ا

ادامه مطلب  

4 کتاب برای کتاب‌خوان ماه، ویژه آذر 1395  

1-  ترانه‌های نوازش
شاعر: مصطفی رحماندوست
انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان،36 صفحه
2- قاف
(بازخوانی زندگی آخرین پیامبر(ص) از سه متن کهن فارسی)
ویرایش: یاسین حجازی
انتشارات:  شهرستان ادب
3- ميرزا کوچک‌خان
عصمت گیویان
انتشارات مدرسه
تعداد صفحات: 95 صفحه
4- به خواب شیرین بروید 
ترجمه: جواد ترکاشوند
انتشارات: مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمينی (ره)
تعدادصفحات: 64 صفحه

ادامه مطلب  

این روزای بد بره دیگه برنگرده ...  

یهو ميرم سراغ پروفایلم! هروقت حس ميکنم زیادی تغییر کردم با قبلم اینکارو ميکنم ... مثلا یکی از تغییرای این روزام اینه که به اندازه ی روزای قبلم کتاب نميخونم .... از کیميا دو تا کتاب گرفتم ولی نتونستم بخونمشون ... فقط چند صفحه خوندم .. کتاب های من پیش از تو ،و  من پس از تو....
خیلی ازشون تعریف شنیدم .... اون چند صفحه ی اول هم قشنک بود که خوندم چند شب پیش ... دلم ميخواد بخونم .... همون چند صفحه رمان من رو یاد هری پاتر خوندن های دوران راهنمایی م انداخت....
نميدون

ادامه مطلب  

کتاب کار شیمی علوم تجربی نهم  

در کتاب کار شیمي علوم تجربی نهم:با فلز و نافلز آشنا مي شوید.خواهی توانست که هم از روی خواص فیزیکی و هم از روی آرایش الکترونی فلزرا از نافلز تشخیص دهی.ميتوانی با یادگیری مفهوم سری فلزات، واکنش فلزات با نافلزات معروف راپیش بینی کنی.شیمي و آزمایشگاه (انیميشین)یاد خواهی گرفت که چرا فلزات رفتار فیزیکی مشابه هم دارندميتوانی آرایش الکترونی برای عناصر اصلی را ترسیم کنیبا کارکردهای علم شیمي، مانند ساختن مواد مصنوعی و تاثیر آن بر زندگی روزمرهآشنا

ادامه مطلب  

نقد و بررسی کتاب شیمی دهم بخش یک و کتاب آزمایشگاه علوم تجربی 1  

با سلام و احتراماز همکاران محترم شیمي تقاضا مي­ شود نقد و بررسی کتاب شیمي دهم بخش یک (کیهانزادگاه الفیای هستی) و کتاب آزمایشگاه علوم تجربی 1(صفحات 48-44و 132-124) را در قالب فرمهای پیوست تکميل نموده و ارسال نمایند.
 فرم بررسی و تحلیل محتوای کتاب شیمي دهم 
فرم بررسی و تحلیل محتوای کتاب آزمایشگاه علوم تجربی 1
 لازم به ذکر است که فرم های تکميل شده را حداکثر تا سوم آبان به گروه آموزشی شیمي منطقه و یا به ایميل سرگروه شیمي (a.abdollahi.agdam@gmail.com)ارسال نمائید
با

ادامه مطلب  

کتاب کار شناخت فسیل ها علوم تجربی نهم  

در کتاب کار کتاب کار شناخت فسیل ها بر ای علوم تجربی نهم:
مي توانی فسیل را تعریف کنید.انواع فسیل ها شدن را بشناسید. شرایط تشکیل فسیل ها را بیان کنید.فسیل شدن به روش جایگزینی را توضی دهید.منظور از فسیل قالبی را بیان کنید.کاربرد فسیل ها را بیان کنید و در هر مورد مثال بزنید.فسیل راهنما را تعریف کنیدراه های تعیین سن فسیل ها را بیان کنید.
نجوم و زمين شناسی

ادامه مطلب  

جمهوريت، افسون زدايي از قدرت  

کتاب جمهوریت، افسون زدایی از قدرت مجموعه ایست از مقالاتی که آقای دکتر سعید حجاریان عمدتا در "عصر ما" نوشته اند. دیدگاه های کتاب بیشتر از دید علوم اجتماعیست و نکات و نظرات جالبی در کتاب ارائه شده که خواندنشان خالی از لطف نیست.

ادامه مطلب  

صفحه دیفیس چیست؟  

سلام دوستان عزیز.
سوال پرسیدن صفحه دیفیس چیه؟
خیلی ساده.صفحه دیفیس یه صفحه به زبان برنامه نویسی معمولا html هستش که هکر برای اینکه بخواد نشون بده وبلاگ رو هک کرده،اون رو تو صفحه قرار ميده و اعلام حضور ميکنه.
یه مثال هم براش گذاشتم تا به عینه صفحه دیفیس رو درک کنید.
لینک دانلود

ادامه مطلب  

آزمون انلاين كتاب راهنماي معلم نهم  

آزمون انلاینقابل توجه همكاران گرامي: آزمون انلاین كتاب راهنمای معلم نهم مورخ ۹۴/۱۲/۲۴ رو ز دوشنبه از ساعت ۸ صبح الی ۱۵ برگزار خواهد شد. همكاران محترم علوم تجربی سراسر استان مي توانید از طریق منوی محتوی الكترونیك (در بخش بالایی همين صفحه) وارد بخش آزمون آنلاین شده و با ثبت نام از طریق شماره پرسنلی و كد ملی وارد سیستم شده و آزمون دهید.
سایت علوم تجربی خراسان رضوی    Amoozseh.razaviedu,ir

ادامه مطلب  

مشق من 20 (26 آبان )  

پسرهای خوبم طبق برنامه ی زیر کتاب ریاضی مبتکران را بدون کمک والدین حل کنید روزهای شنبه و یک شنبه ی هر هفته به رفع اشکال کتاب ریاضی مبتکران اختصاص دارد. پرسش هایی را که بلد نیستی بدون جواب بگذار تا در این روزها توضیح داده شود و در کلاس حل کنید.
روز چهارشنبه : صفحه های 20 و 21
روز پنج شنبه : صفحه های 22 و 23
روز جمعه : صفحه های 25 و 26
روز شنبه : صفحه ی 27 ( سوال 8 حل نشود ) و صفحه ی 28
روز یک شنبه : صفحه ی 30
از امروز تا روز یکشنبه پسر خوبم حتما کتاب داستان بخوان

ادامه مطلب  

دانلود کتاب علوم قرآنی آیت الله معرفت  

دانلود کتاب علوم قرآنی آیت الله معرفت

علوم قرآن مجموعه ای از علوم و مباحث مربوط به قرآن است که به طور خاص در خدمت فهم قرآن باشد. مباحثی مانند علم قرائات، مکی ومدنی، ناسخ ومنسوخ و...
علوم قرآن به منزله ابزاری در دست مفسر قرار مي گیرد تا به صورت روشمند، راه فهم معارف قرآن را هموار سازد.
کتاب حاضر که برای دانلود گذاشته ایم خلاصه و بازنویسی کتابهای "التمهید فی علوم القرآن " و "صیانه القرآن من التحریف" است.  کتاب «علوم قرآنی» اثر آیت الله محمد هادى م

ادامه مطلب  

نوشته ای از جنس کتاب  

دیشب کتاب های دوران دانشگاه رو درآوردم تا یه نگاهی بهشون بندازم...صفحه اول همه کتاب هام این جمله رو نوشته بودم:
" آینده از آن کسی است که به زیبایی رویاهایش معتقد است"
یادش بخیر چقدر باانگیزه درس ميخوندم..دلم واسه تحصیل تنگ شده...واسه بوی کتاب..هیچ وقت هیچی مثل کتاب خوندن منو به تفکر و تامل وا نداشته...پس با این حساب خیلی وقته تامل عميق پیرامون خیلی از مسائل نداشتم...واسه همينه هنگم...گیج ميزنم...تو رویا غرق شدم..حس پوچی دارم...
 5 تا کتاب تخصصی و دو تا

ادامه مطلب  

 

کتاب‌ها

کتاب مجموعه‌ای از صفحات نوشته‌شده، مصور، چاپ‌شده یا صفحات خالی (صفحه سفید و نانوشته)؛ ساخته‌شده از جوهر، کاغذ (ورق)، پوست حیوانات یا مواد دیگر (چسب، نخ و...) است که معمولاً از یک طرف یا سمت به یکدیگر محکم شده یا متصل مي‌گردند. هر صفحه در کتاب، ورق و هر سمت یا روی هر ورق، صفحه ناميده مي‌شود.
به مجلّدکردن کتاب به اصطلاح صحافی گفته مي‌شود. کتاب در اندازه‌های گوناگون وجود دارد. در ایران قطع رحلی، وزیری و جیبی از معروف‌ترین قطع‌های ک

ادامه مطلب  

تدریس خصوصی علوم هفتم  

تدریس خصوصی علوم هفتم
توسط دکتر ميرابی با 12سال سابقه موفق آموزشی 09124396809
http://alum.sharif.edu/~emad_mirabi
تدریس خصوصی علوم پنجم،تدریس خصوصی علوم ششم،تدریس خصوصی علوم تجربی،تدریس خصوصی علوم چهارم،تدریس خصوصی علوم هفتم،معلم خصوصی علوم تجربی- تدریس خصوصی علوم هشتم- تدریس خصوصی علوم نهم- تدریس خصوصی شیمي و فیزیک- معلم خصوصی علوم نهم- معلم علوم حرفه ای- Science teacher- Science tutor- Physics and chemistry teacher- Biology Teacher

ادامه مطلب  

 

آزمایشات علوم تجربی هفتم با جواب
 
تاریخ : یکشنبه بیست و دوم آذر ۱۳۹۴


برای دانلود مجموعه آزمایش های علوم تجربی هفتم
جواب آزمایشات علوم تجربی هفتم
راهنمای آزمایشات علوم تجربی هفتم
حل آزمایشات علوم تجربی هفتم
به ادامه مطلب مراجعه کنید
برچسب‌ها: جواب آزمایشات علوم تجربی هفتم, راهنمای آزمایشات علوم تجربی هفتم, حل آزمایشات علوم تجربی هفتم

ادامه مطلب  

پنج شنبه  

 
این هفته آلودگی هوا تمام زندگی من را بهم ریخت. هیچ چیز نتوانستم بخوانم. هر روز سردرد داشتم. همه روزها با خستگی و بی حوصلگی گذشت. امروز بعد از چند روز بالاخره صد صفحه کتاب خواندم. صد و پنجاه صفحه دیگر باید بخوانم. رفتار بی ادبانه کسی که فکر مي کند بسیار مهم و سلبریتی است باعث ناراحتی ِ شدیدم شد. هیچ  کس هم اهميتی به من و این ماجرا نداد. 
امروز کتاب های ناتمام را تمام مي کنم. از زبان خواندن دور افتاده ام. کتاب داستان ترم قبل را گوش مي کنم. 
در خانه

ادامه مطلب  

 

 
داد نزن / هوار نکن / از تکه چوپ های اطرافت قایق نساز /
کتاب / تنها نجات دهنده ی تو از جزیره ی تنهایی ست 
 
پ.ن : نميدونم اینو کی نوشته ,صفحه ی اول یکی از کتاب ها بود
حس خیلی خوبی داره …
 
  پ.ن  ۲: یه پیشنهادی داشتم , اونم اینه که به سایت zigmaweb یه سری بزنید !

ادامه مطلب  

تعریف حل تمرین برای دروس ارشد و کارشناسی سری اول  

دوستان ارشد ریاضی پس از دانلود کتاب ریاضی، مسئله ی صفحه ی 1067 بخش EXERCISES20.2سوال 1 قسمت a و صفحه ی 1068 مسئله ی شماره  15 را دستنویس حل کرده تصویر آن را به ایميل من ارسال کنید. حداکثر زمان ارسال پاسخ ها- 20 آبان ماه
دانشجویان محترم استاتیک: تا آخر هفته ی آینده  پاسخ سوالات 3-24 صفحه 98 و سوال 3-30 صفحه ی 99 را حل کنید و دست نویس آن را به ایميل من بفرستید.
مقاومت مصالحی های گرامي تا آخر هفته ی آینده پاسخ سوالات صفحه 62 مسئله های  30-2  و 32-2 را حل کرده اسکن شده ی دستن

ادامه مطلب  

 

 
بسمه تعالی
از گروه آموزشی علوم اجتماعی استان یزد
به: گروه های اموزشی علوم اجتماعی نواحی ، شهرستانها ومناطق استان یزد
با توجه به بند 6 برنامه عملیاتی دبیرخانه راهبری مبنی بر ارسال مطالب ومحتوای علمي مرتبط با محتوای کتاب جدید التالیف وتقسیم کار دبیرخانه راهبری کشوری علوم اجتماعی فعالیت مربوط به درس چهارم جامعه شناسی یک جدید التالیف حول محورهای زیر انجام وحداکثر تا تاریخ بیستم دی ماه 1395 به گروه استان ارسال نمایید .با تشکر گروه آموزشی علوم

ادامه مطلب  

دانلود کتاب آسمان کیپ ابر  

نام کتاب : آسمان کیپ ابر نویسنده : محمود حسینی زاد ناشر : نشر چشمه چاپ دوم بهار سال ۱۳۹۳ تعداد صفحات : ۱۳۰ صفحه تهیه شده در کتابخانه ی برلین آلمان حجم این کتاب با فرمت mp3 و کیفیت ۳۲ kbps 38 مگابایت ميباشد این کتاب با موضوع داستانهای کوتاه را ميتوانید از اینجا دانلود کنید.
دانلود کنید

ادامه مطلب  

خلاصه کتاب روش های پیشرفته پژوهش در علوم انسانی  

با استفاده از لینک زیر خلاصه کتاب را دریافت کنید.
نام کتاب: روش های پیشرفته پژوهش در علوم انسانی(رویکردی کاربردی)
نویسندگان: حجت الله فراهانی و حميدرضا عریضی
 سال انتشار: 1388
 
 Download
کانال مهارت پژوهشگری را در تلگرام دنبال کنید..
@isociology

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1