تمامی مطالب موجود در این سامانه از وب سایت های دیگر و بدون دخالت انسانی جمع آوری شده , لذا تمام مسئولیت آنها بر عهده وب سایت منبع میباشد. مطالب مغایر با قوانین جمهوری اسلامی ایران را از طریق بخش تماس با ما به ما اعلام کنید.


ورود به کانال تلگرام


غر چهاردهم  

از دست همكارها و اينهايی كه هی پیام میدن چطوری عزیزم تلگرام رو پاك كردم روزها گوشی رو هم خانوش می كنم؛
دلم براي چندتا دوستی كه چرت و پرت می گفتیم تنگ شده فقط؛ ولی از طرفی دلم می خواد اروم اروم تموم شم از شبكه هاي مجازی از بین ادمها اونقدر منزوی شم كه فقط یكهو بشنون فلانی چندوقت پیش مرد!

ادامه مطلب  

 

+گفت هه
تو خودت رو مسخره کردی
اسم اينکه بخشش نیست
تو پر از  بغض و کینه ايی
نبايد اين حرف رو میزدی
_گفتم اسمش هرچی که
هست...گفتن اگر تمومش کنی
اروم میشی یا اونا دروغ گفتن
که اروم میشی یا من دروغ میگم
که نشدم...
ولی اونا دروغ گفتن...نشدم
هیچی عوض نشد ...خرابتر شد : )

ادامه مطلب  

 

+گفت هه
تو خودت رو مسخره کردی
اسم اينکه بخشش نیست
تو پر از  بغض و کینه ايی
نبايد اين حرف رو میزدی
_گفتم اسمش هرچی که
هست...گفتن اگر تمومش کنی
اروم میشی یا اونا دروغ گفتن
که اروم میشی یا من دروغ میگم
که نشدم...
ولی اونا دروغ گفتن...نشدم
هیچی عوض نشد ...خرابتر شد : )

ادامه مطلب  

پست۴۴  

تو خودِ مُسَکنی..!
کافیه دو دقیقه باهات حرف بزنم
انچنان اروم میشم.
.
.
 
که حد نداره! 
 
+ احساس بلاتکلیفی دارم:(
نمیدونم میخوام باهات چیکار کنم
نمیدونم میخواي باهام چیکار کنی..
نمیدونم تهش چی میشه
 
خدايا کمکم کن
یا بشه، یا الزايمر عطا کن بهم!

ادامه مطلب  

 

واقعا اينکه میگین از یک جايی به بعد
بعد از یک اتفاقاتی یه حوادثی یه چیزايی
ادم دیگه هیچ وقت اون ادم سابق نیمشه رو راست میگن
حالا اين اتفاق برا هرکسی یه طوره ...
یکی شکست عشقی می خوره
یکی یک عزیزی رو از دست می ده 
یکی ممکنه تو یک تصادف سلامتیشو از دست بده 
هر ادمی بعد هر کدوم از اين اتفاقا دیگه ادم قبل نمیشه 
همیشه انگار یه چیزی کمه یک چیزی رو حش رو اذیت می کنه...
همه ی اين اتفاقا ملموس هست ادمی که تو اين شرايطه براي اروم شدن
خودش گریه و زاری می کنه ا

ادامه مطلب  

 

واقعا اينکه میگین از یک جايی به بعد
بعد از یک اتفاقاتی یه حوادثی یه چیزايی
ادم دیگه هیچ وقت اون ادم سابق نیمشه رو راست میگن
حالا اين اتفاق برا هرکسی یه طوره ...
یکی شکست عشقی می خوره
یکی یک عزیزی رو از دست می ده 
یکی ممکنه تو یک تصادف سلامتیشو از دست بده 
هر ادمی بعد هر کدوم از اين اتفاقا دیگه ادم قبل نمیشه 
همیشه انگار یه چیزی کمه یک چیزی رو حش رو اذیت می کنه...
همه ی اين اتفاقا ملموس هست ادمی که تو اين شرايطه براي اروم شدن
خودش گریه و زاری می کنه ا

ادامه مطلب  

......  

همیشه از خودم میپرسم چرا انقدر دوست دارم بنویسم..بااينکه خیلی وقتها حرفی هم براي گفتن ندارم...اما انگارهمین نوشتن جزو چیزايیه که منو اروم میکنه...مثل قدم زدن ...مثل خوردن...مثل دوش گرفتن..ویاحتی اثربخش تر از همه ی ايناست...امابااين حال همه ی  احساساتم نمیشه نوشت..نمیشه بیان کرد...فقط میشه حسش کرد..مثل دوست داشتنت...

ادامه مطلب  

اوضاع دل  

اصلا خوب نیس..
امروز روز خوبی بود..اصن اين روزا روزاي خوبی بود و داشت به خوبی میگذشت اما امروز برگشتنی نمیدونم چی شد که بهم ریختم باز..توماشین تو راه برگشت کلی اشک ریختم و هنوزم دلم اروم نشده دوس دارم کلی گریه کنم
خدايا بازم شکرت..ممنونم واسه همه داشته هام که کم هم نیستن
 
 

ادامه مطلب  

آب نبات چوبی  

 
بریده از همه جا تکیمو به درخت دادم. اونقدری داغون بودم؛ که نمیدونستمدیگه بايد با کی حرف بزنم که اروم شم؟ چشامو بسته بودمو وسرمو به زانوهام تکیه داده بودم! صداي حرف زدن یه بچه توجهمو جلب کرد؛رو به دریاچه نشسته و سرشو رو به اسمون گرفته بود، انگاری داشت با اسمون حرف میزد! گوشامو تیز کردم صداي اروم و تن صداي بچگونه شباعث شد کنجکاو تر بشم؛+خدا جونم میخوام با یلدا قهر کنم میدونی؛ دوس ندارم قهر کنم اما اونروز قول دادیم به هم هرکی قهر کنه بايد براي

ادامه مطلب  

اقا جون  

بعضی وقتا یک حسهاي رو از ادمايی میگیریم که حتی باهاشون همصحبتم نشدیم
نا خوداگاه مهرشون به دلمون میشینن ...وقتی اسمشون میاریم یک لبخند رو لبمون میشینه
امروز اقا جون راه دورمو از دست دادم ....همونی که وقتی میگفتم اقا جون لبخند رو لبام میومد.
اقا جون وقتی شنیدم همون حالی بهم دست داد که خبر مامانمو...
همون خالی شدن از درون اون تلخ شدن زهرماری دهن
اروم بخواب اقا جون که جات پیش خدا امن تر از اين پايین پیش ادماست
روحت شاد

ادامه مطلب  

روز اول از اولین ماه سال 2017  

خوب امروز روز اول سال 2017 هستش دیشب کلی مهمون داشتم بعد از تحویل سال نو کلی رقص و پايکوبی و حیغ و داد و خوشحالی و یک عالمه آرزوهاي خوب کردن براي کسايیکه دوستشون داریم ، بعداز اين همه هیجان اروم که گرفتیم لحظه اي سکوت حاکم شد تو محفلمون
یه لحظه اينگار همه داشتن سال گذشته رو تو ذهنشان مرور میکردن شايد چون خودم اينکارو میکردم فکر میکنم بقیه هم اينکارو میکردن .بهو یکی از وسط مجلس گفت هی کجايی ؟ گلوم گرفته بود حسابی گفتم هیچی سیگارم تموم شده سیگار د

ادامه مطلب  

کلیشه  

ولو میشه رو تختش توی خوابگاه و خودشو پرت میکنه بین کتاب هاي پاره پوره اي که از خونه کول کرده اوردهتنها همدم هاش شدن یه مش کتاب و یه گوشی که از اونم خسته شده.صبا پا میشهتنهايی چاي دم میکنه،کتاب میخونهظهرا تنهايی نماز میخونهناهار میخورهباز تنهايی چاي میخورهکتاب میخونهتنهايی نماز میخونهشام میخوره..شايدم نخورهمیخوابه...شايدم نخوابهشايد اروم زیر پتوش گریه کنهجوری که کسی نفهمه...
نقطه

ادامه مطلب  

کلیشه  

ولو میشه رو تختش توی خوابگاه و خودشو پرت میکنه بین کتاب هاي پاره پوره اي که از خونه کول کرده اوردهتنها همدم هاش شدن یه مش کتاب و یه گوشی که از اونم خسته شده.صبا پا میشهتنهايی چاي دم میکنه،کتاب میخونهظهرا تنهايی نماز میخونهناهار میخورهباز تنهايی چاي میخورهکتاب میخونهتنهايی نماز میخونهشام میخوره..شايدم نخورهمیخوابه...شايدم نخوابهشايد اروم زیر پتوش گریه کنهجوری که کسی نفهمه...
نقطه

ادامه مطلب  

 

از پنجشنبه ها بیزارم...
متنفرم یه جوریايی...
نمیدونم چرا پنجشنبه ها خیلی غمگینم..
اين چن روزم که هوا بارونیه..
دیگه غم دو سه برابر شده..
کاش بشه یه پنجشنبه بیاد که بخندم..
کاش بشه یه اخر هفته بیاد که شاد باشم.
ولش کن روزا میگذرن ..
پنجشنبه هام میگذرن..
چه به کندی چه به سرعت ..
تموم میشه..
میدونم یه روز تموم میشه..
یه روز اين کابوس تموم میشه..
یه روز اين غم بی انتها من تموم میشه..
غمی که هیچکس جز خودم دلیلشو نمیدونه..
گفتم اگه بنویسم شايد اروم شم شايد زمان زو

ادامه مطلب  

آهنگ جدید مجید خراطها به نام چجوری تونستی به همراه متن آهنگ  ادامه مطلب  

عوض ها و عوضی ها  

وقتی اون کسی که ازش متنفرم و کلا نقطه ی مقابل منه و حالم ازش بهم میخوره؛ با جملات سبک و مسخره اي تو پیام بهم میگه من دارم عاشقتون میشم و شما رو همسر مطلوبی براي خودم میبینم؛
ولی
اونی که منتظرشم، منتظر یه حرف، خبر، اشاره یا یه چیزی که نشون بده یکم دلش با منه ... هیچ!
مسخره است اين انتظار ! اين انتظار و مقاومت بی هدف و ترسناک و متزلزل و پر از تردید ... و مامانم رو فقط به بهانه ی درس دست به سر میکنم که حرف از کسی دیگر نزند ولی درس نمانده برايم، حال و احوا

ادامه مطلب  

(48)  

سلام خوبم خدارو شکر ... اوضاع اوکیه .. نممدونم چرا عاشق اين تیکه از اين اهنگ هستم (یه تیکه از قلبمی.. درد میکنی.. اروم بگير.. خستم)قشنگه خیلی .. احساس خوبی دارم بهش.. اين ترم دوباره با استاد اعتمادی داریم.. جدايی از اذیت شدن از سختی هاش .. حرفاش عالیه ... خیلی عالی .. ادم واقعا به ثبات نمیرسه .. عاشق حرفاشم .. فکر ادمو دچار تشویش میکنه.. امروز درباره ی اينکه حرف دیگران یراتون مهم نباشه حرف زد .. میگفت هرکس هرچی گفت حتی بهتون ابراز علاقه کرد جلوی روش چیزی نگی

ادامه مطلب  

(48)  

سلام خوبم خدارو شکر ... اوضاع اوکیه .. نممدونم چرا عاشق اين تیکه از اين اهنگ هستم (یه تیکه از قلبمی.. درد میکنی.. اروم بگير.. خستم)قشنگه خیلی .. احساس خوبی دارم بهش.. اين ترم دوباره با استاد اعتمادی داریم.. جدايی از اذیت شدن از سختی هاش .. حرفاش عالیه ... خیلی عالی .. ادم واقعا به ثبات نمیرسه .. عاشق حرفاشم .. فکر ادمو دچار تشویش میکنه.. امروز درباره ی اينکه حرف دیگران یراتون مهم نباشه حرف زد .. میگفت هرکس هرچی گفت حتی بهتون ابراز علاقه کرد جلوی روش چیزی نگی

ادامه مطلب  

دلنوشته  

دیر وقت
یک نیمه شب آرام
یک آهنگ غمگین آرام
و من...یک دنیا دلتنگی
یک نگاه حسرت بار به پشت سر
انگار گذشته چیزی فراي انتظار خواهد بود
چرا تمام آهنگ هاي غمگین، بدون حتی یک زبان مشترک
اين قدر خوب فهمیده می شوند؟
چه می خواند؟...نمی فهمم.اما نه، می فهمم.
انگار، دلم خوب می فهمد...

ادامه مطلب  

97یا96 :/ مسئله اینــ ستــ  

صب با چشاي پف کرده نیمه باز
مو افشون
دهن :|
لباس یه ورش تو شلوار یه ورش اویزون
پاشدم رفتم سرمیز صبحونه
مامان بلند: صبــــ بخیر
بابا اروم: یاعلیــ
یه خمیازه کشدار کشیدم :/
همونجوری زل زده بهم
یه پلک زدم
یه قورت به چايیش زد
روزش با تیکه انداختن بمن شروع میشه
میدونما هی میخواس یچی بگه
ولی میدونس یچی بگه میخورمش :|
البته دهنم قفل شده بود :/
 
 
فتوسنتزو خوندم یادم گرفتم خوشمم اومد !!!! 
از یه مبحث گیاهی بالاخره لذت بردم :))
البته زیاد تفریط توش کردم
امروز

ادامه مطلب  

97یا96 :/ مسئله اینــ ستــ  

صب با چشاي پف کرده نیمه باز
مو افشون
دهن :|
لباس یه ورش تو شلوار یه ورش اویزون
پاشدم رفتم سرمیز صبحونه
مامان بلند: صبــــ بخیر
بابا اروم: یاعلیــ
یه خمیازه کشدار کشیدم :/
همونجوری زل زده بهم
یه پلک زدم
یه قورت به چايیش زد
روزش با تیکه انداختن بمن شروع میشه
میدونما هی میخواس یچی بگه
ولی میدونس یچی بگه میخورمش :|
البته دهنم قفل شده بود :/
 
 
فتوسنتزو خوندم یادم گرفتم خوشمم اومد !!!! 
از یه مبحث گیاهی بالاخره لذت بردم :))
البته زیاد تفریط توش کردم
امروز

ادامه مطلب  

چون تو دارم،همه دارم/دگرم هیچ نباید  

"خدا"
همه چیز منی
دلیل همه خنده هام.دلیل همه شیرینی هاي زندگیم
دلیل همه خوشی هام
دلیل همه ارامشی که دارم
تو یه پدیده‌ی قشنگی هستی تو زندگیم.نمیدونم اسمشو چی بذارم
یه پدیده که من هر لحظه بهش فکر میکنم و اروم میشم
لبخندو رو لبم میاری.دلم بی قرارته
چشام بی قرارته.دستام بی قرارته
میتونم با جرات بگم که تو زندگیمی
دوست دارم زندگیم.با تمووووووم وجودم دوست دارم
تو یه قلب کوچیک،اين همه تو،چجوری جا شد اخهههه؟
مرسی که اومدی تو قلبم
عاشقتم
"گر مرا هیچ نب

ادامه مطلب  

کیش  

 
نمیدونم چرا چند وقته دلم بد جوری هواي کیش کرده
خیـــــــــــــــــــــــــــــلی زیاد
دوست دارم برم توی پاساژاش قدم بزن و آهنگ هاي ابراهیم تاتلیس پخش بشه
مثل نوجونی هام 
واي که چقد دلم هواي اون فضا رو کرده
صداي آهنگ هاي ترکی
روح نواز هواي دل انگیز
یعنی میشه 
دوست دارم خاطرات کودکی و نوجونیم دوباره تکرار بشه
از نظر ذهنی
 

ادامه مطلب  

پيشنهاد  

مشاورم خیلى دوستم داره؛ بعد اينهمه سال مشاور نیست دوسته؛ میشینم كنارش سرم رو میذارم رو شونش و اروم براش حرف می زنم؛ انگار به یك پرنده بی دفاع امنیت داده؛ آروم و صبور حرفم رو میشنوه.
می گم مشاور نیست دیگه دوسته؛اونم میشینه برام حرف می زنه شعرهاشو میده بخونم؛ سربسر هم میذاریم؛ سالهاست دیگه...
همیشه بهم می گه تو آدم ازدواجى؛می گه من به خیلی ها ممكنه بگم برید دوست شید حالشو ببرید ولى تو نمی تونى؛بايد كسى باشه كه بفهمت.
صبح بهم زنگ زد كه یك مورد از

ادامه مطلب  

خستگی  

خیلی خستم دلم براي امیر خیلی تنگ شده امشب رفتن تلگرامو ايدی رو زدم و عکساشو دیدم حس خاصی بهم دست نداد اينطور که به نظر می رسه اون رفته دنبال ارزوهاي خودشو منم دنبال ارزوهاي خودم 
هر دومون توی اين یکسال حسابی تغییر کردیم و بزرگ شدیم.
اينکه عنوان رو خستگی گذاشتم خستم از درس خوندن امروز از صبح کتاب ادبیات دستم بود و مشغول خوندن بودم هم توی کلاس هم تو خونه تازه فضاي خونه هم فضاي آرامی که نبود کف خونه رو دارن پارکت میکنن بخاطر همین خیلی امروز پر سر

ادامه مطلب  

خستگی  

خیلی خستم دلم براي امیر خیلی تنگ شده امشب رفتن تلگرامو ايدی رو زدم و عکساشو دیدم حس خاصی بهم دست نداد اينطور که به نظر می رسه اون رفته دنبال ارزوهاي خودشو منم دنبال ارزوهاي خودم 
هر دومون توی اين یکسال حسابی تغییر کردیم و بزرگ شدیم.
اينکه عنوان رو خستگی گذاشتم خستم از درس خوندن امروز از صبح کتاب ادبیات دستم بود و مشغول خوندن بودم هم توی کلاس هم تو خونه تازه فضاي خونه هم فضاي آرامی که نبود کف خونه رو دارن پارکت میکنن بخاطر همین خیلی امروز پر سر

ادامه مطلب  

پی نوشت  

یه وقتايی بدون هیچ دلیلی از عالم و ادم دلگیری.. 
دنبال یه اهنگی حالتو خوب کنه...
یا یه بازی که سرگرم شی...
یا یه کتاب تا از اطرافت فارغ شی 
یا یه فیلم که بیخیالت کنه از دنیا...
 
و وقتی هیچ کدوم نیست...میخوابی...میخوابی....میخوابی....
خواب ارام بخشه...راحت ترین راه برا فارغ شدن از دنیا 
 
پی نوشت:میخوام سعیمو بکنم که یکم تغییر کنم...درس...ورزش...زبان خارجی...رفتار...ارامش...تغییر لحجه...دلم میخواد یکم به ايده الم نزدیک شم...تابستون هم موسیقی...احتمالا هم ویالو

ادامه مطلب  

حرفهایی از کنکور 95 تا ترم 2  

خب کنکور 95 ک گذشت حالم خوب بود ...منتظر نتیجه ی خوبی بودم :)
گذشت و نتايج امد...عددی که رو صفحه دیدم خیلی با انتظاراتم فرق داشت...داشتم میمردم از غصه...
تا صبح بیدار موندم و فقط خیره بودم همین...
مامانم تا صبح گریه کرد...تا خود صبح ها...صبح که دیدمش فقط بهش میگفتم شرمنده تم...
الانم که دارم مینویسم داره گریه م میگیره...خیلی دوران بدی بود...خیلییییی
چند روز بعد که مشغول انتخاب رشته شدیم من همه ش میگفتم میخوام بمونم پشت کنکور بازم...
مامانم به حدی ازم عصبانی

ادامه مطلب  

 

مدت زیادی بود سفت پاي اعتقادم وايستاده بودم 
کوتاه نمی اومدم ...با اينکه تو معنی عشق مونده بودم
باور نمی کردم اسم اين عشق باشه ...یعنی دوست نداشتم که باور کنم...
وقتی حال بد دوتا از دوستامو دیدم که به اصطلاح شکست عشقی خورده بودن
خواستم دل داریشون بدم که اروم بشن که بیشر حواسشون به خودشون باشه 
وقتی بهشون گفتم اسم اين حس عشق نیست و فکر کردی قراره اخرش چی بشه؟
جواب دوتاشون یکی بود: ) مگه عشق غیر اينکه نفست واسه یکی بره اخرش هم مشخصه
ما قرار نیست هیچ

ادامه مطلب  

 

مدت زیادی بود سفت پاي اعتقادم وايستاده بودم 
کوتاه نمی اومدم ...با اينکه تو معنی عشق مونده بودم
باور نمی کردم اسم اين عشق باشه ...یعنی دوست نداشتم که باور کنم...
وقتی حال بد دوتا از دوستامو دیدم که به اصطلاح شکست عشقی خورده بودن
خواستم دل داریشون بدم که اروم بشن که بیشر حواسشون به خودشون باشه 
وقتی بهشون گفتم اسم اين حس عشق نیست و فکر کردی قراره اخرش چی بشه؟
جواب دوتاشون یکی بود: ) مگه عشق غیر اينکه نفست واسه یکی بره اخرش هم مشخصه
ما قرار نیست هیچ

ادامه مطلب  

گپ1084...موذن پیرشهرم نبودنت درددارددرد...  

ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلام ......
وقتی میخوام از نبودن ومرگ بنویسم دلم میلرزه ...حرف زدن ازمرگ همونقدرسخته که حس کردن وباهاش کناراومدن ..امروز عزیزی رو ازدست دادم درحقیقت ازدست دادیم موذن قدیمی اولین مسجدشهرمون ...موذنی که تمام سالها کودکیم تا ابتداي جوونیم رو باصداي اذان اون بیدارشدم  موذن پیری که تن صداش و اذان گفتنش براي من و ماهايی که باهاش خوگرفته بودیم کمتراز اذان موذن زاده نبود ...مردی که ازوقتی بیا

ادامه مطلب  

خاطرات تلخ  

همیشه همینه آخر شبی بیخوابی بزنه به سرم برم تو نت گوشی قبلیم گند بزنم به حال و احوال خودم. هر سال اين موقع ها تو فکر تولد میم ب بودم. الان اتفاقی خاطره تولدش تو سال ۹۳ خوندم. اون سال تولدش سه روز مونده به کنکور دکتری بود گفته بود نمیخاي بیاي بشین بخون. همون سال بود که رتبه ام ۱۲ شد. من بدون اينکه بهش بگم رفته بودم خوابگاه ساعت ۱۲ شب بهش تبریک گفتم عکسش گرفت گفت منتظرت بودم اين عکس همیشه نگه میدارم یادم باشه تو اولین کسی بودی تولدم تبریک گفتی. بعدم

ادامه مطلب  

خاطرات تلخ  

همیشه همینه آخر شبی بیخوابی بزنه به سرم برم تو نت گوشی قبلیم گند بزنم به حال و احوال خودم. هر سال اين موقع ها تو فکر تولد میم ب بودم. الان اتفاقی خاطره تولدش تو سال ۹۳ خوندم. اون سال تولدش سه روز مونده به کنکور دکتری بود گفته بود نمیخاي بیاي بشین بخون. همون سال بود که رتبه ام ۱۲ شد. من بدون اينکه بهش بگم رفته بودم خوابگاه ساعت ۱۲ شب بهش تبریک گفتم عکسش گرفت گفت منتظرت بودم اين عکس همیشه نگه میدارم یادم باشه تو اولین کسی بودی تولدم تبریک گفتی. بعدم

ادامه مطلب  

با گربه ها ورزش میکند و گاهی هم میرقصد  

بله ورزش کردن خیلی خوبه منم که ورزشکار و نام اور ارواح عمه فلانم
اصلا اين گربه ها اونقدر ورزش دوست دارن که خدا میدونه اينا سرشون بره ورزششون نمیره میشینن اولش ورزش کردن منو نیگا میکنن بعدش یهویی میبینم یکی داره بین حرکات دستم با دستاي کوچپلو و پشمالوش بهم ضربه میزنه و کسی جز نانا نمیتونه باشه و یا وقتی دراز میکشم زمین یهویی چندتا فضول پشمالو با ترس و لرز از کنار من رد میشن و همچین که ترسشون میریزه میان وسط قرش میدن 
#######
احساس عذاب وجدان از ا

ادامه مطلب  

با گربه ها ورزش میکند و گاهی هم میرقصد  

بله ورزش کردن خیلی خوبه منم که ورزشکار و نام اور ارواح عمه فلانم
اصلا اين گربه ها اونقدر ورزش دوست دارن که خدا میدونه اينا سرشون بره ورزششون نمیره میشینن اولش ورزش کردن منو نیگا میکنن بعدش یهویی میبینم یکی داره بین حرکات دستم با دستاي کوچپلو و پشمالوش بهم ضربه میزنه و کسی جز نانا نمیتونه باشه و یا وقتی دراز میکشم زمین یهویی چندتا فضول پشمالو با ترس و لرز از کنار من رد میشن و همچین که ترسشون میریزه میان وسط قرش میدن 
#######
احساس عذاب وجدان از ا

ادامه مطلب  

خدایا شکرت  

گاهی ما بنده هاي ناشکری میشیم. مثلا همین من ! یه وقتايی با خودم میگم بدبخت ترین تووی عالم منم . حالا چرا؟ واسه تنهايی؟ واسه بیماری؟ واسه سنی که رو به افزايشه و آرامشی که سهم من نشده؟ 
 اگه من تنهام پس پدر و مادرم چی هستن؟ خواهرام ؟! خواهرزاده هاي شیرینی که جوونم براشون در میره . 
اگه من بیمارم پس اونايی که در به در و دست به دعان تا با مرگ شخص دیگه اي خدا بهشون عمره دوباره بده چی هستن؟ اونايیکه تو راه شیمی درمانی و پرتودرمانی و هزار کوفت و درمون دی

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1